Посада

Доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2004 році закінчила Житомирський державний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія».

Тема дисертації та рік захисту

У 2011 році захистила дисертацію на тему «Агроекологічне обґрунтування заходів поліпшення якості питної води децентралізованого водопостачання» і отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Моніторинг якості питної води та ґрунтів в агроландшафтах України.

Загальна кількість публікацій
 1. Шульга І.В., Бордюг Н.С. Тестові завдання Державного іспиту ОКР «Бакалавр» напряму 040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (заочної форми навчання, 2012 року випуску).
 2. Бордюг. Н. С. Програма та методичні вказівки з проведення виробничої практики за напрямком 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” / І. А. Пількевич, В. П. Дубровський, Н. С. Бордюг. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 20 с.
 3. Бордюг. Н. С. Методичні рекомендації до курсового проектування з дисципліни «Моніторинг навколишнього середовища» за напрямком 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” / Н. С. Бордюг, В. П. Дубровський, І.В. Шульга. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 120 с.
 4. Бордюг. Н. С.  Методичні вказівки з організації та планування самостійної роботи з дисципліни „Моніторинг довкілля” для студентів напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” [Текст] / І. А. Пількевич, Н. С. Бордюг. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 22 с.
 5. Бордюг. Н. С.  Програма та методичні вказівки з проведення закордонної практики за напрямом 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (для студентів II-III курсів екологічного факультету) [Текст] / І. А. Пількевич, Н. С. Бордюг. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 24 с.
Основні наукові та методичні праці:
 • Бордюг, Н.С. Якість підземних вод, що є джерелами децентралізованого водопостачання сіл Левків, Калинівка, Клітчин / Н.С. Бордюг // Левків та край у просторі та часі: Збірник матеріалів науково-практичної конференції (25 жовтня 2012 року, с. Левків, Житомирський район). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С.50-53.
 • Бордюг, Н.С., Василюк Т.П. Вплив забруднювачів грунту на якість води децентралізованого водопостачання / Н.С. Бордюг, Т.П. Василюк // Сучасні проблеми збалансованого природокористування: Збірник наукових праць до VII науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: «Каліграф». – листопад, 2012. – С.85-87.
 • Бордюг, Н. С. Оцінка якості питної води децентралізованого водопостачання на території Житомирського району / Н. С. Бордюг // Наукові читання-2013 : науково-теоретичний збірник. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 15-18.
 • Бордюг, Н. С. Оцінка рівня забруднення нітратами питної води децентралізованого водопостачання [Текст] / Н. С. Бордюг, Нікіфорова А.В., Антонюк Л.Ю. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2013. – спец. вип. до VIII науково-практичної конференції „Сучасні проблеми збалансованого природокористування”, 28-29 лист. 2013 р. – С. 101-104.
 • Бордюг, Н.С. Оцінка якості питної води із артезіанських свердловин [Текст] / Н. С. Бордюг // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2013. – спец. вип. до VIII науково-практичної конференції „Сучасні проблеми збалансованого природокористування”, 28-29 лист. 2013 р. – С. 104-107.
 • Бордюг, Н. С. Аналіз санітарного стану якості питної води децентралізованого водопостачання [Текст] / Н. С. Бордюг // Технологический аудит и резервы производства. – 2013. – №5/4 (13). – С. 49-51.
 • Bordiug, N.S. Synthesis and analysis of multicriterion differential gaming models and simulation models of process of cyberfalling [Теxt] / І.А. Pilkevich, R.V. Grishchuk, I. Коtkov, N.S. Bordiug : materials of the IV International research and practice conference [„Science and Education”], (30th-31st October 2013). – Munich, Germany : Vela-Verlag Waldkraiburg. – Vol. 1. – С.93-97.
 • Бордюг, Н. С. Санитарное состояние питьевой воды в колодцах парцеллярных хозяйств Полтавской области [Текст] / И. А. Пилькевич, Н. С. Бордюг, В. И. Котков // Уральский научный журнал. – 2013. – №27 (75). – С. 87-90.
 • Бордюг, Н. С. Оцінка якості земель прилеглих до автомагістралей [Текст] / І. А. Пількевич, Н.С.Бордюг : материали за 10-а международна научна практична конференция [„Настоящи изследвания и развитие-2014ˮ], (17-25 януари, 2014). – София, Болгария: „Бял ГРАД-БГ” ООД. – Том 23. Екология. География и геология. – С.37-39.
 • Бордюг, Н. С. Пестицидне навантаження на якість грунтів Денаєвецького району Хмельницької області [Текст] / І. А. Пількевич, Н. С. Бордюг // Приднепровский научный вестник. – 2014. – №3 (150). – С. 15-19.
 • Бордюг, Н. С. Оцінка якості грунтів прилеглих до автомагістралей Новоград-Волинського району / Н. С. Бордюг // Наукові читання-2014 : науково-теоретичний збірник. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2014. – Т. 2. – С. 19-21.