Посада

Доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1983 р. закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві”.

Тема дисертації та рік захисту

У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Соціальний розвиток сіл і їх перспективи (на матеріалах Лісостепових районів Житомирської області)” зі спеціальності 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством (сільське господарство).

Сфера наукових інтересів

Екологічна економіка, економіка природо-користування, еколого-економічне обґрунтування господарських рішень.

Основні наукові та методичні праці:
  • Блажкевич Т. П. Застосування еколого-економічних критеріїв обґрунтування господарських рішень: зб. наук. праць / Т. П. Блажкевич. – Одеса : Вісник ОДЕкУ, 2012. – № 14. – С. 21–27.
  • Блажкевич Т. П. Визначення кількісних характеристик потоків водних ресурсів планети на підставі графа міграції речовин у природі / Т. П. Блажкевич // Четверта Всеукраїнська наук.-практ. конф. “Вода: проблеми та шляхи вирішення”, 4–7 липня, 2013. Зб. матеріалів. – Рівне, 2013. – С. 13–17.
  • Блажкевич Т. П. Граф взаємодії природних ресурсів планети / Т. П. Блажкевич // IV-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology – 2013), 25–27 вересня, 2013. Зб. наук. статей. – Вінниця : Вид-во-друкарня ДІЛО, 2013. – С. 211–213.
  • Блажкевич Т. П. Перспективи розвитку туристичної діяльності в Житомирській області / Т. П. Блажкевич // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”, 20–21 березня, 2014 р. – Черкаси: Черкас. держ. технол. ун-т. – Т. 1. – С. 22–25. Видано сертифікат учасника конференції.
  • Блажкевич Т. П. Реалії туристичної діяльності Житомирщини [Електронний ресурс] / Т. П. Блажкевич, А. В. Манжос // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 1 (11). – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j_pdf/ eui_2014_1_64.pdf.
  • Блажкевич Т. П. Фактори впливу на розвиток туристичної діяльності в Україні / Т. П. Блажкевич, З.В. Корж // 3-й Міжнародний конгрес “Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”, 17–19 вересня 2014 р. – Львів.
  • Блажкевич Т. П. Вплив чинника часу на інвестиційні проекти у водному господарстві аграрного сектору / Т. П. Блажкевич. – Львів: Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК, 2014 – № 21(1). – С. 245–252.