Посада

Доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Науковий ступінь

кандидат військових наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

З 1974 по 1980 рр. – слухач та ад’юнкт Військової командної академії ППО імені маршала Радянського Союзу Г.К. Жукова (м. Твер). З 1980 по 1993 рр. проходив службу у Житомирському вищому училищі радіоелектроніки ППО на посадах: викладач, заступник начальника кафедри та з 1982 р. – начальник кафедри. Кандидат військових наук (1981 р.), доцент (1987 р.).

Тема дисертації та рік захисту

«Система оперативно-тактических расчетов по оптимизации использования сил и средств корпуса ПВО». Військова командна академія протиповітряної оборони ім.. Маршала Радянського Союзу Жукова Г.К., лютий 1981 р. 21.02.12 – військова кібернетика

Сфера наукових інтересів

Топографічне та навігаційне забезпечення, географічні інформаційні системи, моделювання складних систем, інформаційні технології.

Загальна кількість публікацій
 • Багмет А.П., Пількевич І.А., Лобанчикова Н.М. Моделювання і прогнозування стану довкілля. Методичні рекомендації з підготовки, виконання та оформлення звітів з лабораторних робіт. – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. Житомир, 2012.
 • Багмет А.П., Запольсьський А.К., Войцицький А.П. др.. Моніторинг довкілля. Том 1. Підручник. Кам’янець-Подільський ПП «Медобори-2006», 2012.
 • Багмет А.П., Запольсьський А.К., Войцицький А.П. др.. Моніторинг довкілля. Том 2. Підручник. Кам’янець-Подільський ПП «Медобори-2006», 2012.
 • Багмет А.П., Пількевич І.А., Маєвский О.В. Звіт про НДР «Моделювання і прогнозування динаміки чисельності парнокопитних у мисливських господарствах радіоактивно забрудненої території Житомирської області». ЖНАУ, держ.реєстр. №0111U009694 (проміжний). 2012.
 • Багмет А.П. Інформаційні технології. Конспект лекцій для студентів які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". - Житомирський національний агроекологічний університет. Житомир, 2012.
 • Багмет А.П., Климчик О.М. Інформаційні технології. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології» для студентів які навчаються за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища". – Житомирський національний агроекологічний університет. Житомир, 2012.
 • Багмет А.П., Пшоняк О.В. Основи  ГІС-технологій. Методичні  рекомендації до  виконання  лабораторних  робіт  з  дисципліни «Основи  ГІС-технологій  в  екології». Житомирський національний агроекологічний університет. Житомир, 2013.
 • Багмет А.П., Климчик О.М. Екологічний контроль водного господарства. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічний контроль водного господарства» для студентів які навчаються за спеціальністю "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". – Житомирський національний агроекологічний університет. Житомир, 2013.
 • Багмет А.П., Ковальчук С.В., Пшоняк О.В. Основи комп’ютерного дизайну в ГІС-технологіях. Навч. Посібник.  Житомир: Вид-во "Житомирський національний агроекологічний університет", 2013.
Основні наукові та методичні праці:
 • Багмет А.П., Ковальчук С.В. Геоинформационное обеспечение мониторинга экогеосистем в районах природных ресурсов. Сучасні проблеми збалансованого природокористування. VIІ НПК Подільського державного аграрно-технічного університету. – Вид-во ПДАТУ. Кам’янець-Подільський, в.Кн.Коріатовичів, 25, к. 305, 2012.
 • Багмет А.П., Ковальчук С.В. Інформаційні технології забезпечення відображення стану навколишнього середовища на цифрових карт. Наука. Молодь. Екологія. ІХ НПК студентів, аспірантів та молодих вчених. – Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. Житомир, 2013.
 • Багмет А.П., Ковальчук С.В. Інформаційне забезпечення відображення стану навколишнього середовища на цифрових картах. Сучасні проблеми збалансованого природокористування. VIІІ НПК Подільського державного аграрно-технічного університету. – Вид-во ПДАТУ. Кам’янець-Подільський, в.Кн.Коріатовичів, 25, к. 305, 2013.
 • Багмет А.П., Ковальчук С.В. Информационное обеспечение отображения состояния окружающей среды на цифровых картах. Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-екологічні проблеми переходу до сталого розвитку: реалії та перспективи ХХІ століття» - Вид-во К. Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013.
 • Багмет А.П. Нормативно-фінансове забезпечення навчального процесу. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми сучасної екологічної освіти», 13-14 жовтня 2014 р., НУБіП України, м. Київ, Україна.
 • Багмет А.П., Ковальчук С.В. Основи методології використання ГІС-технології в екологічних дослідженнях. Сучасні проблеми збалансованого природокористування. ІХ НПК Подільського державного аграрно-технічного університету. – Вид-во ПДАТУ. Кам’янець-Подільський, 2014.