Посада

Доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Науковий ступінь

кандидат біологічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут у 1985 році за спеціальністю «Зоотехнія» і отримала кваліфікацію «Зооінженер».

У 1985 році вступила до аспірантури у Всесоюзний науково-дослідний і технологічний інститут птахівництва. Після закінчення аспірантури з 1988 року працювала в Житомирському державному сільськогосподарському інституті (з 1994 року – у Державній агроекологічній академії України) на посаді асистента.

Тема дисертації та рік захисту

У 1992 році захистила кандидатську дисертацію у Всесоюзному науково-дослідному інституті біохімії, фізіології та живлення с.-г. тварин за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин на тему: «Використання поживних речовин ембріонами та постембріональний ріст курей».

Сфера наукових інтересів

Біомоніторинг водних екосистем, нормування антропогенного навантаження на водні об’єкти.

Основні наукові та методичні праці:
  • Аристархова Е.О. Проблематика залучення учнівської молоді до науково-дослідної роботи екологічного спрямування / Е.О. Аристархова, Шульга І.В., Адамович А.О. / Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Наука, молодь, екологія – 2012» (актуальні проблеми екологічної освіти та виховання: теорія, практика, перспективи) (14-16 листопада 2012 року). – Житомир: Вид-во Поліграфія, 2012. – С.20-23.
  • Мисник Ю.Ю. Деякі шляхи знезараження питної води / Ю.Ю. Мисник, Е.О. Аристархова / Матеріали V міжфакультетської науково-пізнавальної конференції викладачів та студентів кафедри хімії ЖНАЕУ (18 грудня 2012 року) – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С.39-41.
  • Пількевич, І. А. Математичне моделювання сезонних змін розвитку фітопланктону у водозаборі „Відсічне" річки Тетерів [Текст] / І. А. Пількевич, Е. О. Аристархова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – №3/4 (63). – С. 36-39.
  • Пилькевич, И. А. Влияние температуры на динамику развития фитопланктона в водных экосистемах [Текст] / И. А. Пилькевич, Э. А. Аристархова : материалы VII Международной научной конференции [„Биоразнообразие и роль животных в экосистемахˮ], (Днепропетровск, 22-25 октября 2013 г.) / М-во образования и науки Украины. – Днепропетровск : Вид-во ДНУ им. Олеся Гончара. – С. 24-27.
  • Наука, молодь, екологія – 2012» (актуальні проблеми екологічної освіти та виховання: теорія, практика, перспективи) (14-16 листопада 2012 року) – Аристархова Е.О.
  • Конференція науково-педагогічних працівників науково-інноваційного інституту екології та лісу «Наукові читання» – Житомир, 2013 –Аристархова Е.О.