Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування є провідним структурним підрозділом екологічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету. 

Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування створена у липні 2014 р. на базі кафедри моніторингу навколишнього природного середовища та кафедри економіки природокористування та менеджменту лісового господарства.

Кафедра ЕБтаЕПК

Принципами розбудови кафедри є:

 • залучення молодих фахівців, що мають наукові ступені, вільно володіють двома іноземними мовами та сучасними комп’ютерними технологіями;
 • оновлення переліку дисциплін, що пропонуються для вільного вибору студентів;
 • постійне вдосконалення методичного та інформаційного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Етапи розбудови кафедри:

 • створення наукової школи з економіки природокористування та охорони довкілля (передбачає підготовку аспірантів за напрямами згідно з науковою тематикою кафедри);
 • збільшення обсягу педагогічного навантаження по кафедрі за рахунок популяризації дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Кафедра має філії на провідних підприємствах та установах: КП «Житомирводоканал» м. Житомира, Державна екологічна інспекція у Житомирській області, Житомирське обласне управління водних ресурсів та ін., де студенти проходять виробничу і переддипломну практику. До навчального процесу залучається їх сучасна лабораторна база та провідні висококваліфіковані фахівці.

 

Студенти кафедри проходять навчання в лабораторіях моделювання екологічних процесів і моніторингових досліджень, та у комп’ютерному класі із використанням сучасного програмного забезпечення.

Наукова діяльність кафедри реалізується через виконання комплексних науково-дослідних робіт, що мають державну реєстрацію, та ініціативну держбюджетну тематику. Студенти і викладачі беруть активну участь у міжвузівських і міжнародних наукових конференціях. Студенти щорічно під керівництвом викладачів кафедри виконують наукові роботи, які неодноразово відзначалися Дипломами ІІ і ІІІ ступеня, почесними грамотами і подяками.

Основними напрямками наукової діяльності викладачів кафедри є:

Аристархова Е.О.

Інноваційні методи обліку фітопланктону та визначення стану його угруповань у водоймах господарсько-питного водопостачання

Бордюг Н.С.

Обґрунтувати та розробити методику навчання екологічному моніторингу на засадах освіти впродовж життя.

Горобець О.В.

Обґрунтувати напрями вдосконалення менеджменту відходів в Україні

Данкевич Є.М., Смаглій В.О.

Еколого-економічні засади розвитку органічного виробництва в Україні

Климчик О.М.

Методологія управління регіональними водними ресурсами з використанням ГІС-технологій

Корж З.В.

Управління та поводження з відходами в Житомирській області

Ковалевська І.М.

Комплексна оцінка екологічної безпеки довкілля

Ращенко А.В.,

Лесь А.В.

Обґрунтувати та розробити методику формування відповідального споживання.

Шульга І.В.

Еколого-біологічна оцінка стану зелених насаджень м. Житомира

Науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечується викладання більше 40 навчальних дисциплін для підготовки студентів освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр» зі спеціальностей «Екологія», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Технології захисту навколишнього середовища».

Кафедра забезпечує навчання студентів з дисциплін:
 1. Вступ до спеціальності
 2. Геоінформаційні системи
 3. Геоінформаційні системи в екології
 4. Геоінформаційні технології в екології
 5. Гідрологія
 6. Джерела екологічної небезпеки
 7. Інженерно-екологічна безпека атмосфери міста
 8. Екологізація сільськогосподарського виробництва
 9. Екологічна безпека технологічних процесів
 10. Екологічна паспортизація , об’єктів та явищ
 11. Екологічна статистика
 12. Екологічний менеджмент
 13. Екологічний менеджмент , аудит та сертифікація
 14. Екологічний менеджмент та аудит
 15. Екологічні аспекти с.г виробництва
 16. Економіка лісового і садово-паркового господарства
 17. Економіка природокористування
 18. Економічне обгрунтування інноваційних рішень
 19. Інженерний захист довкілля
 20. Менеджмент навколишнього середовища
 21. Моделювання і прогнозування стану довкілля
 22. Моніторинг довкілля
 23. Моніторинг навколишнього середовища
 24. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
 25. Організація і планування лісового господарства
 26. Організація лісогосподарського виробництва
 27. Органічне виробництво
 28. Основи ГІС технологій
 29. Оцінка впливу на навколишнє середовище
 30. Планування виробництва та менеджмент в лісовому господарстві
 31. Ресурсоенергозбереження
 32. Системний аналіз якості навколишнього середовища
 33. Стандартизація і сертифікація земель
 34. Техногенно-антропогенні ризики
 35. Техноекологія
 36. Управління лісогосподарським виробництвом
 37. Урбоекологія