Посада

Доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 2010 році отримав кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта – дорадника з можливістю здійснення сільськогосподарської дорадчої діяльності з надання соціально спрямованих дорадчих послуг з питань економіки та менеджменту (Свідоцтво № 70 від 23.11.2010р.).

2003 - 2006 р. Аспірантура Житомирського національного агроекологічного університету спеціальність: "Економіка сільського господарства та АПК"

науковий ступінь: кандидат економічних наук

1999 - 2001р. Закінчив польське відділення Перших Київських державних курсів іноземних мов (диплом з відзнакою). Проходив стажування в Польщі.

1998 - 2002 р. Житомирський інженерно - технологічний інститут спеціальність: "Менеджмент організацій"

кваліфікація: "Магістр із менеджменту"  (диплом з відзнакою).

Тема магістерської роботи:  "Удосконалення управління персоналом в умовах торговельного підприємства"

1995 - 1998 р. Житомирський технологічний коледж

спеціальність: "Економіка підприємств"

кваліфікація: "Молодший фахівець із планування діяльності підприємств"   (диплом з відзнакою).

2015 - 2016 р. Головна школа сільського господарства в Варшаві. Факультет економічних наук. (Післядипломна освіта). Słuchacz na studiach podyplomowych pn. «Logistyka» na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

спеціальність: "Логістика".

Тема дисертації та рік захисту

В 2006 році захистив дисертацію на тему «Регіональна стратегія інвестування аграрного сектора» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «Економіка сільського господарства та АПК» і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Сучасний менеджмент, самоменеджмент, організація праці менеджера, стратегічний менеджмент (управління), бізнес-психологія, інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектора.

Загальна кількість публікацій

Автор 30 публікацій, з яких: 1 монографія, навчальний посібник «Самоменеджмент: практикум», 20 публікацій у наукових фахових виданнях, 4 – у міжнародних виданнях.

Основні наукові та методичні праці: