Посада

Професор кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор

Дані про вищу освіту

У 1975 році закінчила географічний факультет Чернівецького державного університету (нині Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича) за спеціальністю «Економічна географія».

Тема дисертації та рік захисту
  • У 1981 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Водохозяйственний комплекс Советских Карпат (экономико-географический анализ) у спеціалізованій вченій раді Інституту географії АН УРСР.
  • У 2004 році – захистила докторську дисертацію на тему «Сталий розвиток продуктивних сил регіонів: теорія, методологія, практика» у спеціалізованій вченій раді РВПС України НАН України
Сфера наукових інтересів
  • Сталий регіональний розвиток і регіональний менеджмент
  • Антикризовий менеджмент і маркетинг сільськогосподарських підприємств.
Загальна кількість публікацій

Загальна кількість наукових публікацій – 113.

Основні наукові та методичні праці: