Посада

Доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
  • В 1992 р. закінчила Коростишівське педагогічне училище ім. .І.Я. Франка за спеціальністю „Викладання в початкових класах”.
  • В 1997 р. закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю „Менеджмент у виробничій сфері” (кваліфікація – „інженер-економіст”).
  • В 1998 році вступила до аспірантури Житомирського інженерно-технологічного інституту на стаціонарну форму навчання.
  • В 2013 р. закінчила ПрАТ «Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”» і отримала диплом про перепідготовку за спеціальністю «Психологія» (спеціалізація – «Практична психологія», кваліфікація – „ психолог”).
Тема дисертації та рік захисту

В січні 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Оцінка ефективності управління промисловим виробництвом (методологія та практика)” в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України за спеціальністю 08.07.01 „Економіка промисловості” і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів
  • аксіологічна проблематика;
  • стратегічний менеджмент;
  • практична психологія;
  • соціальний менеджмент.
Загальна кількість публікацій

Автор 53 публікацій,з яких 43 наукового та 10 навчально-методичного характеру; у співавторстві видано 1 монографію і 3 навчальні посібники.

Основні наукові та методичні праці: