Посада

В.о. завідуючого кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

інформація відсутня

Дані про вищу освіту
  • У 1993 р. закінчила з відзнакою Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності"
Тема дисертації та рік захисту

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів при сільських громадах" за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК

Сфера наукових інтересів

Стратегічне планування діяльності аграрних підприємств. Стратегія реалізації потенціалу аграрних формувань

Розвиток агробізнесу на інноваційно-інвестиційних засадах в умовах європейської інтеграції

Загальна кількість публікацій

Є автором понад 60 науково-методичних праць.

Співавтор навчального посібника: "Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств"

Основні наукові та методичні праці:
e-mail: