Посада

Доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

інформація відсутня

Дані про вищу освіту
  • Державний агроекологічний університет (м. Житомир) за спеціальністю "Менеджмент організацій", 2002 р.
  • В 2002 році вступила до аспірантури Державного агроекологічного університету (м. Житомир) без відриву від виробництва.
Тема дисертації та рік захисту

В 2006 році захистила дисертацію на тему «Економічна ефективність структуризаціїхлібопродуктовогопідкомплексу» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «Економіка сільського господарства і АПК» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Планомірний розвиток мережі населених пунктів на сільських територіях

Загальна кількість публікацій

Автор навчально-методичного посібника: «АРМ менеджера»

Основні наукові та методичні праці:
e-mail: