Посада

Доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

інформація відсутня

Дані про вищу освіту

Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю "Зооінженерія", 1987 р.

Тема дисертації та рік захисту

"Сучасний стан та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва яловичини в м’ясному підкомплексі АПК (на матеріалах господарств радіоактивно забрудненої зони Житомирської області)" за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва, 2000 р.

Сфера наукових інтересів

Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції агроформувань

Загальна кількість публікацій

Є автором понад 50 науково-методичних праць.

Співавтор навчального посібника: "Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств"

Основні наукові та методичні праці:
e-mail: