Посада

Доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Зооінженерія», 1987 р..

Тема дисертації та рік захисту

"Сучасний стан та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва яловичини в м’ясному підкомплексі АПК (на матеріалах господарств радіоактивно забрудненої зони Житомирської області)" за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва, 2000 р.

Сфера наукових інтересів

У 2000 році захищено дисертацію на тему «Сучасний стан та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва яловичини в м’ясному підкомплексі АПК (на матеріалах господарств радіоактивно забрудненої зони Житомирської області) за спеціальністю 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва.

Основні дисципліни

Організація виробництва

Економіка і підприємництво, менеджмент

Економіка та організація аграрного виробництва

Організація та планування діяльності підприємства

Планування і організація діяльності підприємства

 

Стажування та підвищення кваліфікації

Національний університет біоресурсів і природокористування України. ННІ післядипломної освіти. Тема: Методичне обґрунтування організації дистанційного навчання студентів з дисципліни «Економіка та організація аграрного виробництва», свідоцтво СС 00493706/004824-17 від 17.11.2017 р.

 

Наукові ідентифікатори

ORCID: 0000-0003-4907-7677

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4bKVgewAAAAJ

Загальна кількість публікацій

Є автором понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Мартинюк Г. П., Мартинюк М. А. Податок на доходи фізичних осіб у контексті формування дохідної частини місцевих бюджетів. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 309–314. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-309-314.
 2. Мартинюк М. А., Мартинюк Г. П. Базові параметри відродження галузі скотарства. Бізнес Інформ. 2017. № 12. С. 275–282.
 3. Ратошнюк Т. М. Мартинюк М. А. Ефективність використання земель сільськогосподарського призначення в Житомирській області. Наука й економіка. 2015. Вип. 4 (40). С. 57–63.
 4. Мартинюк М. А., Ратошнюк Т. М. Стан та напрями підвищення економічної ефективності картоплярства на Житомирщині. Вісник ХЕНУ. Серія: Економічні науки. 2016. № 4, т. 1. С. 192–195.
 5. Мартинюк М. А., Мартинюк Г. П., Шевчук І. В. Вплив інноваційно-інвестиційного забезпечення та податкової політики на розвиток скотарства. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 2, т. 2 (57). С. 122–130;
 6. Мартинюк М. А., Мартинюк Г. П. Ефективність молочного скотарства Житомирщини. Вісник ХНУ. Сер. Економічні науки. 2016. № 6. С. 73−78.
 7. Мартинюк М. А., Ратошнюк Т. М. Інвестиційна діяльність в сільському господарстві. Наука й економіка. 2014. № 3(35). С. 139–145.
 8. Мартинюк М. А., Ратошнюк Т. М. Інновації у сільському господарстві. Наука й економіка. 2014. № 2(34). С. 94–98.
 9. Мартинюк М. А., Ратошнюк Т. М. Інвестиційна привабливість аграрної сфери. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2013. № 1. С. 88–93.
 10. Мартинюк М. А. Роль особистих селянських господарств Житомирщини у виробництві сільськогосподарської продукції. Вісник Хмельницького економічного університету. 2012. № 4. С. 94–98.
 11. Мартинюк М. А. Еколого-економічні проблеми раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Наук. вісн. Національного авіаційного ун-ту. 2011. № 2. С. 55–59.
 12. Мартинюк М. А. Економічна ефективність виробництва картоплі в господарствах різних форм власності і господарювання Андрушівського району. Вісник ЖНАЕУ. 2011. № 2. С. 48–51.
 13. Мартинюк М. А. Ефективність виробництва молока та шляхи підвищення в підприємстві «АДЛЄР». Вісник ЖНАЕУ. 2011. № 4. С. 58–61.
 14. Мартинюк М. А., Ратошнюк Т. М. Роль господарств населення у виробництві продукції тваринництва в Житомирській області. Агроінком. 2008. № 5–6. С. 62–64.
e-mail: