Посада

Доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

інформація відсутня

Дані про вищу освіту

Державна агроекологічна академія України за спеціальністю "Менеджмент ЗЕД", 2000 р.

Тема дисертації та рік захисту

"Формування та функціонування інфраструктури аграрного ринку: регіональний аспект" за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК, 2003 р.

Сфера наукових інтересів

Інфраструктура аграрного ринку.
Вертикальні маркетингові системи в агробізнесі.
Розвиток агробізнесу на інноваційно-інвестиційних засадах в умовах європейської інтеграції

Загальна кількість публікацій

Є автором більш ніж 50 науково-методичних праць.

Співавтор навчального посібника: "Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств"

Основні наукові та методичні праці:
e-mail: