Посада

Доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент кафедри зовнішньоекономічної діяльності

Дані про вищу освіту

У 2000 р. закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств»

Тема дисертації та рік захисту

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування та функціонування інфраструктури аграрного ринку: регіональний аспект» за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.

 

Основні дисципліни

Біржовий ринок

Соціальна відповідальність бізнесу

Підприємницька діяльність

Організація та проектування фірми

 

Стажування та підвищення кваліфікації

 1. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво, тема: «Ділові ігри, їх класифікація та ознаки дисципліни», 08.04.2016, свідоцтво № 12СПВ 187624.
 2. Тренінг у рамках Міжнародного проекту «Зміцнення позицій НГО у регіонах як учасників реформування системи забезпечення безпеки харчової продукції, спрямованого на подолання корупції». Сертифікат тренера з підготовки бізнесу до державних перевірок у сфері безпечності аграрної та харчової продукції, 29–30 квітень 2020 р.
 3. Навчання з підготовки тренерів-консультантів за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань місцевого економічного розвитку в рамках Канадського Проекту «Партнерство для розвитку міст» (PLEDDG) – Сертифікат тренера-консультанта, 21 травня – 26 червня 2019 р.
 4. Участь у тренінгах за програмою підвищення кваліфікації  «Сільський розвиток та сільське господарство» (тренінг для тренерів) – проект U-LEAD з Європою, 16–18 жовтня 2018 р., сертифікат тренера.
 5. Участь у тренінгах за програмою підвищення кваліфікації «Прямі іноземні інвестиції для регіонального і місцевого розвитку» (тренінг для тренерів) – проект U-LEAD з Європою, 29–30 травня 2018 р., сертифікат тренера.
 6. Сертифікат учасника тренінгу «Написання проектів. Фонди ЄС», 16–17 лютого 2018 р.
 7. Сертифікат учасника міжнародного інтелектуального воркшопу «Соціальна відповідальність для сталого розвитку», 8–9 квітня 2016 р.

Наукові ідентифікатори

ResearcherID Web of Science: V-9611-2017

ORCID: 0000-0002-7304-6814

Google Sсholar: https://scholar.google.com.ua/citationshl=uk&user=znUm2HEAAAAJ

 

Сфера наукових інтересів

Інфраструктура аграрного ринку.
Вертикальні маркетингові системи в агробізнесі.
Розвиток агробізнесу на інноваційно-інвестиційних засадах в умовах європейської інтеграції

Загальна кількість публікацій

Має понад 70 публікації, з них близько 50 наукових (у тому числі 30 включено до переліку наукових фахових видань України, 1 у міжнародній наукометричній базі WoS, 7 у колективних монографіях) та понад 20 – навчально-методичного характеру (у тому числі 1 посібник у співавторстві).

Основні наукові та методичні праці:
 1. Овдіюк О. М., Левківська Л. М. Методологічні основи управлінських рішень як інструмент ефективного управління підприємствами. Економіка АПК. 2020. № 1(303). С. 75–82.
 2. Левківська Л. М., Харчишина О. В. Корпоративна соціальна відповідальність як складова стратегії підприємств агробізнесу. Сталий розвиток сільських територій : монографія / за ред. проф. Т. Зінчук, проф. Ю. Раманаускаса. Клайпеда: вид-во Клайпедського університету; Київ: «Центр учбової літератури», 2019. С. 308–317.
 3. Левківська Л. М., Ахметов І. Р. Організація агробізнесу в ЄС. Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи : монографія / за ред. Зінчук Т. О. К.: «Центр учбової літератури», 2019. С. 356–367.
 4. Левківська Л. М., Швець Т. В. Соціальна відповідальність в контексті формування стратегічного розвитку сучасного агробізнесу. Економіка АПК. №7. 2018. С. 74–83.
 5. Levkivska L., Levkovych I. Social resposibility in Ukrainian agriculture : the regional issue. The Eastern Journal of European Studies, 2017. Vol. 8. Issue 1. Р. 97–114. URL : http://ejes.uaic.ro/articles/EJES2017_0801_LEV.pdf.
 6. Левківська Л. М. Шуляк Б. В. Особливості екологічної відповідальності аграрного бізнесу. Економіка та підприємництво. 2017. №38. С. 262–270.
 7. Левківська Л. М. Соціальна відповідальність агробізнесу в умовах сталого розвитку. Інноваційна економіка. 2017. № 3–4(68). C. 123–129.
 8. Левківська Л. М. Соціальна відповідальність агробізнесу в умовах сталого розвитку. Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів : монографія / за ред. Т. Зінчук, Н. Куцмус. К.: «Центр учбової літератури», 2017. С. 301–312.
 9. Левківська Л. М. Соціальна відповідальність агробізнесу в умовах сталого розвитку. Інноваційна економіка. 2017. № 3–4 (68). C. 123–129.
 10. Інноваційні засоби розвитку нетрадиційних джерел енергії та організація ресурсовикористання в соціогуманітарному комплексі : монографія / Андрушків Б. М., Бойко О. Б., Вовк Ю. Я., Кузьмак О. І., Левківська Л. М., Скидан О. В. та ін.]. Тернопіль: Терно-граф, 2016. 804 с.
 11. Levkivska L., Skydan O. Development of rural entrepreneurship and its impact on rural employment in Ukraine. Rural Labor in Transition : Structural Change, Migration and Governance : IAMO Forum 2016, June 22–24, Halle, Germany. URL: https://forum2016.iamo.de/microsites/forum2016.iamo.de/fileadmin/praesentationen/B6_Levkivska_The_Development_of_Rural_Entrepreneurship_and_Its_Impact_on_Rural_Employment_in_Ukraine_IAMO_Forum_2016.pdf
 12. Левківська Л., Левкович І. Соціальна відповідальність агробізнесу в контексті  сільського розвитку в Україні. Роль аграрних вищих навчальних закладів у розвитку малих форм господарювання як фактора соціально-економічної стабільності сільських територій та самозайнятості населення : збірник тез Міжнар. наук.-практ. конф., 23 листоп. 2016 р. Київ : Науково-методичний центр «Агроосвіта», 2016. С. 26–29.
 13. Левківська Л. М., Швець Т. В. Формування та функціонування інтегрованих структур в агробізнесі. Формування ринкової економіки. 2015. № 33. С. 234–242.
 14. Левківська Л. М. Формування інфраструктури аграрного ринку на кооперативних засадах. Кооперативні читання: 2015 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 3 квіт. 2015 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2015. С. 61–65.
 15. Левківська Л. М., Ахметов І. Р. Організація агробізнесу в Україні та в країнах ЄС. Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 листоп. 2015 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2015. С. 601–604.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.