Посада

Асистент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дата і місце народження

інформація відсутня

Дані про вищу освіту
  • У 1999 році закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Аграрний менеджмент».
  • У 2007–2010 рр. – аспірант Житомирського національного агроекологічного університету.
Тема дисертації та рік захисту

В 2011 році захистила дисертацію на тему "Вплив конверсії органічної сировини на ефективність виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств" на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. Спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).

Сфера наукових інтересів

Виробнича діяльність сільськогосподарських підприємств та можливості конверсії органічної сировини у біопаливо в сільськогосподарських підприємствах

Загальна кількість публікацій

Співавтор 2 методичних рекомендацій: «Безвідходне виробництво зернових культур в системі АПК. Науково-методичні рекомендації щодо продовольчого та енергетичного використання сільськогосподарської сировини», «Рекомендації щодо створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу для надання послуг у виробництві та реалізації біопалива у Житомирській області»

Основні наукові та методичні праці:
e-mail: