Посада

Завідувач кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент кафедри організації виробничих та інформаційних систем

Дані про вищу освіту

В 1993 р. закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» і отримала кваліфікацію «Економіст по обліку і фінансах». 

В 2003 р. вступила до аспірантури Державного вищого навчального закладу «Державний агроекологічний університет» з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів при сільських громадах» за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.

 

Основні дисципліни

Планування діяльності підприємств

Планування господарської діяльності підприємства

Планування бізнесу

Планування і контроль на підприємстві

Стратегія і розвиток бізнесу

Економіка і підприємство, менеджмент

Сфера наукових інтересів
 • Проблеми теорії та практики стратегічного та бізнес-планування діяльності підприємств.
 • Соціальні аспекти розвитку бізнесу.
 • Формування та імплементація стратегій розвитку бізнесу.

Стажування та підвищення кваліфікації

 1. Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, 08.04.2016 р., свідоцтво № 12СПВ 185981, тема: «Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни Стратегія інноваційного розвитку».
 2. Участь у тренінгу у рамках Міжнародного проекту «Зміцнення позицій НГО у регіонах як учасників реформування системи забезпечення безпеки харчової продукції, спрямованого на подолання корупції». Сертифікат тренера з підготовки бізнесу до державних перевірок у сфері безпечності аграрної та харчової продукції, 29–30 квітень 2020 р.
 3. Тренінг ГО «Платформа інноваційного партнерства» (YEP). Сертифікат учасника тренінгу «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами», 26–28 серпня 2020 р. 
 4. Сертифікат учасника міжнародного інформаційного тижня програми ЄС Ерасмус+ в Україні, 8 листопада 2019 р.
 5. Сертифікат учасника тренінгу «Написання проектів. Фонди ЄС», 16–17 лютого 2018 р.

Наукові ідентифікатори

ResearcherID Web of Science: V-8129-2017

ORCID: 0000-0002-5911-7057

Google Sсholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=fBWoycUAAAAJ

 

Загальна кількість публікацій

Має 92 публікації, з них 71 наукова (у тому числі 33 включено до переліку наукових фахових видань України, 2 у міжнародних наукометричних базах SCOPUS і WoS, 5 у колективних монографіях) та 10 навчально-методичного характеру (у тому числі 2 посібники у співавторстві).

 

Основні наукові та методичні праці:

 1. Швець Т., Плотнікова М., Присяжнюк О., Костюк Л. Адміністративно-інноваційні підходи формування соціального та підприємницького капіталу в умовах децентралізації. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2019. Vol. 5. No. 3. P. 152–170. URL: http://are-journal.com
 2. Овдіюк О. М., Швець Т.В. Стратегічні аспекти розвитку вітчизняного ринку сфери послуг. Ефективна економіка. 2020. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8194http://www.economy.nayka.com.ua.
 3. Скидан О. В., Швець Т. В., Плотнікова М. Ф., Костюк Л. П. Перспективні моделі розвитку підприємництва та публічного управління територіальних громад. Наукові горизонти. 2019. № 9(82). С. 3–12.
 4. Левківська Л. М., Швець Т. В. Соціальна відповідальність в контексті формування стратегічного розвитку сучасного агробізнесу. Економіка АПК. 2018. №7. С. 74–83.
 5. Судак Г. В., Скидан О. В, Швець Т. В. Підприємництво в Україні: проблеми та перспективи. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 2 (61), т. 1. С. 84–91.
 6. Швець Т. В. Сучасні підходи до розробки стратегічних планів розвитку аграрних підприємств. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Сер. Економічна. 2016. Вип. 15. С. 171–175.
 7. Швець Т. В., Булуй О. Г. Особливості формування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів при сільських громадах на засадах бізнес-планування. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2016. № 1(25). С. 180–190.
 8. Швець Т. В., Левківська Л. М. Формування системи стратегічного планування в сучасному агробізнесі. Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку : кол. моногр. / [Т. В. Швець, Л. М. Левківська, І. І. Кравчук та ін.] ; за ред. Г. Є. Жуйкова, В. С. Ніценка. Одеса : Лерадрук, 2013. Кн. 3. С. 257–266.
 9. Левківська Л. М., Швець Т. В. Формування та функціонування інтегрованих структур в агробізнесі. Формування ринкової економіки. 2015. № 33. С. 234–242.
 10. Швець Т. В. Планування розвитку сільських територій. Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських територіях / Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк, Л. М. Левківська та ін.; за ред. д. е. н., проф. Т. О. Зінчук, к. е. н. Т. В. Усюк. К.: «Центр учбової літератури», 2018. 367 с.
 11.  Маркетингова діяльність: навч. посіб. [В. В. Зіновчук, Л. В. Тарасович, О. М. Буднік та ін.]; за ред. В. В. Зіновчук, Л. В. Тарасович. Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2019. С. 271–301. [внесок автора – Тема 10. Планування маркетингу].
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.