Посада

Доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

інформація відсутня

Дані про вищу освіту

У 2002 р. закінчив з відзнакою Державний агроекологічний університет (м. Житомир) за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Тема дисертації та рік захисту

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських кооперативів" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК)

Сфера наукових інтересів

Інноваційно-інвестиційна діяльність, моделювання економічних процесів, інформаційні технології. Розвиток агробізнесу на інтеграційних засадах

Загальна кількість публікацій

Є автором понад 50 науково-методичних праць.

Співавтор навчального посібника: "Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств"

Основні наукові та методичні праці:
e-mail: