Кафедру інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, яка є структурним підрозділом факультету економіки та менеджменту Житомирського національного агроекологічного університету, створено в 2006 р. Організація кафедри обумовлена необхідністю підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі інноваційного менеджменту, що володіють глибокими теоретичними знаннями в сфері інноваційно-інвестиційної діяльності, здатних до прийняття творчих, нестандартних рішень, всебічно підготовлених до роботи в сучасному бізнес-середовищі.

Стратегічний пріоритет розвитку кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності – конкурентоздатність та якість на всіх рівнях організації наукових досліджень й освітнього процесу, на основі адаптивних до потреб замовників програм в сфері обґрунтування та прийняття інвестиційних рішень, що є найбільш відповідальним і складним етапом у процесі управління інвестиційною діяльністю підприємств; інформаційних технологій в менеджменті інвестиційної діяльності, що відповідають освітнім стандартам і міжнародним вимогам. У цьому зв'язку стратегічними пріоритетами менеджменту інвестиційної діяльності є:

 • реалізація навчального процесу, що відповідає рівню світових стандартів;
 • підвищення якості наукових досліджень і розробок, пов'язаних з інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств аграрного сектора;
 • підготовка висококваліфікованих спеціалістів в сфері управління інноваційно-інвестиційною діяльністю.

Викладацький склад колективу кафедри сформовано з висококваліфікованих фахівців, що підтверджується результатами їх наукової діяльності, які узагальнено у 390 наукових та навчально-методичних працях. Викладачі кафедри надають консультаційну допомогу сільськогосподарським підприємствам з інноваційно-інвестиційного розвитку та організації, планування виробництва, проектування інформаційних систем та з питань створення і ведення інформаційних баз на підприємствах. Нині у навчальному процесі та науково-дослідній роботі беруть участь 8 штатних працівників та 1 сумісник, з них: 2 професори, 5 доцентів, 1 старший викладач, 1 асистент та старший лаборант, з них мають наукові ступені: доктор економічних наук – 2, кандидатів економічних наук – 6.

Колектив кафедри менеджменту інвестиційної діяльності

Колектив кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

 

Викладачі та аспіранти кафедри беруть активну участь в наукових дослідженнях, результати яких опубліковані у численних збірниках та матеріалах Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, а також у фахових виданнях України.

Концепція розвитку кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності формується на основі стратегічних пріоритетів ЖНАЕУ та факультету економіки та менеджменту. Реалізація навчального процесу, що відповідає рівню світових стандартів містить у собі:

 • розробку повного комплекту електронних освітніх ресурсів, програмних засобів комп'ютерного навчання і контролю знань;
 • створення внутрішньокафедральної системи менеджменту якості на базі досягнень світового досвіду;
 • безперервний розвиток й удосконалювання навчальних планів, введення нових навчальних дисциплін, авторських і міждисциплінарних курсів, що враховують розвиток кращих тенденцій у галузі менеджменту інвестиційної діяльності;
 • розвиток механізмів академічної мобільності викладачів і студентів на основі впровадження системи кредитів і залікових одиниць.

Для підвищення якості наукових досліджень й їхньої тісної інтеграції з навчальним процесом необхідне досягнення відповідності освітнього процесу умовам і вимогам сучасного виробництва і науки шляхом удосконалювання системи взаємодії з роботодавцями, підприємствами й організаціями, у тому числі шляхом розширення додаткових освітніх послуг.

Головна мета виховної роботи кафедри – формування у студентської молоді особистісних якостей і рис характеру майбутнього фахівця та громадянина України, які поєднують глибокі знання, уміння і практичні навички, національну свідомість і гордість за свою Батьківщину, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, політичну, фізичну, екологічну культуру.

Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності це:

 • цікаве навчання, прекрасний колектив, взаєморозуміння;
 • висококваліфікований професорсько-викладацький склад;
 • сучасне технічне забезпечення;
 • новітні інформаційні технології;
 • можливість самовдосконалення та застосування набутих знань у виробничій діяльності.

Кафедра інформує

ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Анкети:

 Анкета для здобувачів освітньо-наукового рівня (*pdf)

 Анкета для здобувачів освітньо-професійного рівня (*pdf)

Анкета для випускників (docx)

 Анкета для здобувачів освітньо-наукового рівня (Google форма)

 Анкета для здобувачів освітньо-професійного рівня (Google форма)

 

Результати моніторингу:

 Результати моніторингу якості вищої освіти ОНП підготовки докторів філософії за 2019 рік (*pdf)

 Результати моніторингу якості вищої освіти ОПП підготовки бакалаврів у 2019–2020 н. р (*pdf)

 Результати моніторингу якості вищої освіти ОПП підготовки магістрів у 2019–2020 н. р (*pdf)

 
 

 

Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Житомирський національний агроекологічний університет

бульвар Старий, 7

м. Житомир

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.