Посада

Старший викладач кафедри іноземних мов

Дані про вищу освіту

У 1996 р. закінчила ЖДПІ імені І. Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».У 1998 р. закінчила ІПСТ за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста

Сфера наукових інтересів

Удосконалення викладання іноземної мови у ВНЗ.

Загальна кількість публікацій
 • Свисюк О.В. Англійська мова: навч. посіб. для студентів 2 курсу економічних спеціальностей. Част. 2 / О.В. Свисюк. – Житомир, 2007. – 88 с.
 • Свисюк О. В. Veterinary Medicine: навчальний посібник з англійської мови для студентів спеціальності «Ветеринарна медицина» / О.В. Свисюк, М.М. Сайко. – Житомир, 2017. – 95 с.

 • Свисюк О. В. Застосування іншомовного рекламного тексту в змісті курсу «Іноземна мова» для майбутніх маркетологів / Т.М. Рибак, С.В. Ващенко, О. В. Свисюк // Вісник ЖДУ ім. І. Франка. Педагогічні науки: Випуск 3 (89) – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка , 2017. – с.45–49.
 • Свисюк О. В. Світ людини і природи у творчості Олексія Опанасюка / З.А. Білошицька, М.В. Мороз, О. В. Свисюк // Наука. Молодь. Екологія – 2017: збірник матеріалів ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 25 трав. 2017 р. – Житомир, 2017. – С. 144–147.

 • Свисюк О. В. Розвиток навичок складання грантових заявок іноземною мовою як складова змісту підготовки студентів магістратури спеціальності ‘Екологія’ / Н.В. Лихошвед, О.В. Свисюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сер. Педагогічні науки. – 2017.– Вип. 4 (90).
 • Svysiuk О. Peculiarities of Lexeme Mankind Perception by Ukrainian Youth in the Context of Present-Day Chronotops / O. Pryschepa, A. Plechko, O. Svysiuk // Journal Association 1901 "SEPIKE".2017.Edit.17. – P. 30-34.

 • СвисюкО.В. Fundamentals of Management: навч. посіб. для студентів 3-4 курсів економічних спеціальностей / О.В. Свисюк. – Житомир, 2007. – 31 с.
 • Свисюк О.М. Методична розробка «Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання спец. «Механізації с/г» (у співавторстві Литньова Л.М., Сайко М.М.) (2,5д.а.) 2010.Свисюк О.В., Морозюк Н.В. Методична розробка для студентів заочної форми навчання спеціальності «Агрономія», 2 др. арк.., 2011.
 • Свисюк О.В. Методичні рекомендації «English for economists» (у співавторстві Маліновський Е.Ф.) – Житомир, ЖНАЕУ, 2012. – 115с. (д.а.6,74).
 • Svysiuk O. The Peculiarities of Perception of the Lexemes People and Nation by the Ukrainian Youth in the Context of Present-Day Chronotopos / O. Pryschepa, O. Svysiuk // Journal Association 1901 "SEPIKE". – 2017. – Edit. 18. – P. 61-66.

 • Свисюк О.В. Навчальний посібник з дисципліни «Англійська мова для професійного спілкування» для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання (частина 2) (у співавторстві Маліновський Е.Ф.) 6 д.а.,2013р.
Основні наукові та методичні праці:
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.