Посада

Старший викладач кафедри іноземних мов

Коротка біографія

З 2011 по 2018 рік працювала в Центрі професійно-технічної освіти м. Житомир викладачем англійської мови. З 2015 по 2018 рік працювала в освітній організації «Крок» м. Житомир викладачем польської мови.

 

Дані про вищу освіту

У 2011 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійської, польської) та зарубіжної літератури. У 2012 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача мови (англійської) та зарубіжної літератури.

Основні наукові та методичні праці:
  • Сіваєва О. Конвергенція стилістичних засобів: проблема визначення / Сіваєва О. // Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів: збірник наук.-метод. праць / за заг. ред. проф. С. C. Вітвицької, доц. кафедри педагогіки Н.М. Мирончук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 222–225.