Посада

Старший викладач кафедри іноземних мов

Дані про вищу освіту

У 1996 р. закінчила ЖДПІ імені І. Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови».

Сфера наукових інтересів

Удосконалення методик викладання іноземної мови у вузі

Загальна кількість публікацій
  • Рибак Т.М. Навчальний посібник «English for manager» для студентів спеціальностей «Менеджмент ЗЕД» та «Менеджмент організацій». – Морозюк Н.В., Рибак Т.М. – Житомир, 2013. – 6 д.а.
  • Рибак Т. М. Використання клоуз-тестів для опрацювання студентами професійно-орієнтованих інтернет-джерел / Т.М. Рибак, Т.В. Лесь // Матеріали конференції: Сучасна система освіти і виховання: Досвід минулого – погляд у майбутнє, 6–7 жовтня 2017 року – Київ, 2017. – С. 99–101.

  • Рибак Т. М. Застосування іншомовного рекламного тексту в змісті курсу «Іноземна мова» для майбутніх маркетологів / Т.М. Рибак, С. В. Ващенко, О. В. Свисюк // Вісник ЖДУ ім. І. Франка. Педагогічні науки : Випуск 3 (89) – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – с.45–49.

  • Рибак Т.М. Методична розробка «Basic Law» для студентів І-ІІ курсів спеціальності «Правознавство» – Свисюк О.В., Сайко М.М., Рибак Т.М. – Житомир, 2014. – 50с.
  • Рибак Т. М. Розвиток презентаційних умінь співробітників туристичної галузі на заняттях із іноземної мови / Т.М. Рибак, Т.В. Лесь // Вісник ЖДУ ім. І. Франка. Педагогічні науки: Випуск 4 (90) – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка , 2018.
  • Рибак Т. М. Застосування прислів’їв на заняттях з іноземної мови із студентами економічних спеціальностей / Т.М. Рибак, Т.В. Лесь // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. – С.16–18.

  • Рибак Т.М. Навчальний посібник «Basic law» Part I, II. («Основи права» з дисципліни «Англійська мова» для студентів денної форми навчання спеціальності «Правознавство» (частина І, ІІ) / О.В. Свисюк, М.М. Сайко, Т.М. Рибак. – Житомир, 2015. – 58 с.
  • Рибак Т.М. Розробка серії імітаційно-ділових ігор на тему «Ландшафтний дизайн» в рамках курсу іноземної мови на агрономічному факультеті. / С. В. Ващенко, Т.М. Рибак // Матеріали доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції: Актуальні проблеми педагогічної науки – Київ, 11-12 листопада 2016 – С. 46-48.
  • Рибак Т.М. Рольова організація процесу навчання англійської мови для студентів спеціальності «Туризм» / Т.М. Рибак, Т.В. Лесь // Матеріали конференції: Педагогіка. Традиції та інновації, 17-18 лютого 2017 року – Запоріжжя, 2017. – С. 67-69.