Посада

Старший викладач кафедри іноземних мов

Дані про вищу освіту

У 1997 р. закінчила Житомирський педагогічний інститут імені І. Франка за спеціальністю «Українська мова та література, зарубіжна література». 2009-2013 рр. – аспірантка кафедри української мови ЖДУ імені Івана Франка зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (без відриву від виробництва).

Тема дисертації та рік захисту

У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вірування про небесні світила в середньополіських говірках: етнолінгвістичний аспект».
Науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «Українська мова» отримала у 2020 році (диплом ДК № 057587).

Сфера наукових інтересів

Впровадження нових сучасних методів та прийомів у заняття з української мови, удосконалення методики викладання даної дисципліни студентам ВНЗ

Загальна кількість публікацій
 • Плечко А.А. Методична розробка «Тести для підсумкового контролю з української мови за професійним спрямуванням для студентів денної форми навчання ЖНАЕУ» /А.А. Плечко − Житомир, 2010. − 93 с. (4 др. арк.)
 • Плечко А.А.«Тексти для редагування з української мови за професійним спрямуванням для студентів агрономічного факультету ЖНАЕУ» /А.А. Плечко – Житомир, ЖНАЕУ, 2011. − 32 с. (2 др. арк.).
 • Плечко А.А. Методичні рекомендації «Тексти для редагування з української мови за професійним спрямуванням для студентів факультету ветеринарної медицини ЖНАЕУ» /А.А. Плечко. – Житомир, ЖНАЕУ, 2012 – 47с. (3 др.арк.).
 • Плечко А.А. Методична розробка «Тексти для перекладу та редагування з української мови для студентів інженерно-технологічного факультету» / Білошицька З.А.,А.А. Плечко – Житомир, ЖНАЕУ, 2013. − 28 с.(2 др. арк.).
 • Плечко А.А. Методичні рекомендації «Контрольні роботи з української мови за професійним спрямуванням для студентів заочної форми  навчання ЖНАЕУ» / Білошицька З.А., А.А. Плечко. – Житомир, 2014. − 36 с. (2 др. арк.).
 • Плечко А.А. Методичні рекомендації «Тексти для редагування з української мови для студентів технологічного факультету ЖНАЕУ»/ А. А. Плечко, С. М. Додурич. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. − 54 с.
Основні наукові та методичні праці:
 • Плечко А.А. Місяць у традиційних уявленнях поліщуків та його номінація в середньополіських говірках /А.А. Плечко // Волинь-Житомирщина – 2010. –Вип.22, (ІІ том). – С 350-356., 0,4 др. арк. 
 • Плечко А.А. Вода: номінація пов’язаних із нею понять у контексті вірувань поліщуків Овруцького району/А.А. Плечко // Збірник наук. праць ЛНУ «Лінгвістика» − 2012− №1 (25) – С.156-163, 0,5 др. арк.
 • Плечко А.А. Сонце в уявленнях і віруваннях поліщуків /А.А. Плечко // Волинь-Житомирщина – 2012. – грудень –С.208-218, 0,6 др. арк.
 • Плечко А.А. Середньополіські вірування про вітер та їх номінація/А.А. Плечко // Современные тенденции в науке и образовании / Zbiorraportownaukowych „Współczesne tendencje w nauce i edukacji” Olsztyn (Польща) -27.02.14-28.02.14  С. 59-68, 0,5 др. арк.
 • Плечко А.А. Місяцева символіка у середньополіських замовляннях / А.А. Плечко // Zbior raportow naukowych. Literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro (30.05.2015 – 31.05.2015) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – Str.. 68–77.
 • Плечко А.А. Фрагменти середньополіських вірувань про потоп. / А.А. Плечко // Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Наука. Молодь. Екологія-2016. Реалії та перспективи. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. - С. 184-187.
 • Плечко А.А., Прищепа О.П. Семантичні поля лексем рід, народ, нація, мова у сприйманні студентів нефілологічного ВНЗ на сучасному етапі розвитку мови / О.П. Прищепа, А.А. Плечко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. –Випуск 1 (85). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017.– С. 80-87 (1,6 др. арк.).
 • Плечко А.А. Середньополіські вірування про плями на Місяці. / А.А. Плечко //Zbiór artykulów naukowych. Filologia, Socjologia i kulturoznawstwo. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki: Czestochowa (Ченстохова), (30.03.2017 - 31.03.2017) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. Diamond trading tour, 2017. – S. 70-75.
 • Плечко А. А. Практикум «Тексти для редагування та перекладу з української мови за професійним спрямуванням» для студентів І курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій» / А.А. Плечко − Житомир, ЖНПЕУ, 2017. – 33 с.
 • Плечко А. А. Збірник диктантів з української мови для студентів аграрних закладів вищої освіти / А.А. Плечко, О.П. Прищепа − Житомир, ЖНАЕУ, 2018. – 165 с.
 • Плечко А. А. Гра сонця у віруваннях поліщуків Середнього Полісся. / А.А. Плечко // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем – Вип.28 – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017.– С. 87–95.
 • Plechko А. Peculiarities of lexeme mankind perception by Ukrainian youth in the context of present-day chronotopos / O. Pryschepa, A. Plechko, O. Svysiuk // Journal Association 1901 «SEPIKE». – 2017. – Edit. 17. – P. 30-34.
 • Plechko А. The social chronotopos impact on the perception of the lexeme patriotism by Ukrainian youth / O. Pryschepa, A. Plechko, O. Svysiuk // Journal «SEPIKE». – 2018. – Edit. 20. – P. 61-63.
 • Плечко А. А. Порівняльний аналіз сприймання лексеми патріотизм українською молоддю в умовах нинішнього соціального часопростору / О.П. Прищепа, А.А. Плечко, З.А. Білошицька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць – Вінниця: ТОВ «Фірма Планер», 2018. – Вип. 26. – С. 40–47.
 • Плечко А. А. Назви зірок та сузір’їв у віруваннях поліщуків. / А.А. Плечко // Philology, sociology and culturology. Science, research, development: zbiór artykulów naukowych recenzowanych. Monografia pokonferencyjna. – Barcelona, (30.05.2018-31.05.2018) – Warszawa: Wydawca: Diamond trading tour, 2018. – S. 89–98.
 • Плечко А.А. Особливості вербалізації концепту Україна в мовомисленні сучасної української молоді / О. П. Прищепа, А. А. Плечко, О. В. Свисюк // Наук. вісн. НУБіП України. Сер. Філолог. науки. 2018. Вип. 292. – С. 109–116.
 • Плечко А.А. Зорі в середньополіських ворожіннях. Science And Education a New Dimension. Philology. VII (60). Будапешт, 2019. С. 71–73.
 • Плечко А. А. Семантика назв небесних світил у середньополіських говірках. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : збірник наукових праць. Вип. 14. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. С. 87–
 • Плечко А. Народна метеорологія в середньополіських віруваннях. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (Мовознавство) : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ фірма Планер, 2019. Вип. 29. С. 102–112.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.