Посада

Старший викладач кафедри іноземних мов

Дані про вищу освіту

У 1985 р. закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені І. Франка за спеціальністю «Англійська мова, німецька мова».

Сфера наукових інтересів

Методика викладання іноземної мови у вузі.

Загальна кількість публікацій
 • Несік Л.І. English for Everyday Communication: навч. посіб. для студентів І–ІІ курсів економічних спеціальностей / Л.І. Несік, Т.В. Лесь, Е.Ф. Маліновський. – Житомир, 2006. – 175 с.
 • Несік Л.І. Розвиток навичок аудіювання: метод. розроб. для студентів І–ІІ курсів спеціальності МЗЕДП / Л.І. Несік. – Житомир, 2006. – 18 с.
 • Несік Л.І. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності «Правознавство». / Л.І. Несік. – Житомир, 2007.– 30 с.
 • Несік Л.І. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій», «Менеджмент ЗЕД». / Л.І. Несік. – Житомир, 2008. – 30 с
 • Несік Л.І. Методична розробка для студентів спеціальності «Лісове господарство» / Л.І. Несік, Лихошвед Н.В. – ЖНАЕУ, 2010. – 3 др.а.
 • Несік Л.І., Лихошвед Н.В. Методична розробка «Лісове господарство» для студентів спец. «Екологія лісового господарства» «Лісове та садово-паркове господарство», 5 др. арк., 2011.
 • Несік Л.І. Навчальний посібник «Forestry» (у співавторстві Маліновський Е.Ф., Лихошвед Н.В.). – ЖНАЕУ, 2011. – друк. арк. 9,76.
 • Несік Л.І. Навчальний посібник «Геодезія та землеустрій» (англійська мова) для студентів спеціальності «Геодезія, картографія та землеустрій».( у співавторстві Маліновський Е.Ф., Литньова Л.М., Ващенко С.В., Лесь Т.В.) – 2012.
 • Несік Л.І. Навчальний посібник для спеціальності «Геодезія, картографія та землеустрій» (2 частина) (у співавторстві. Литньова Л.M., Ващенко С.В., Лесь Т.В.) – 2013. – 6 д.а.
 • Маліновський Е.Ф., Несік Л.І. Навчальний посібник з англійської мови для студентів аграрних та лісотехнічних спеціальностей (1 частина) – 2014. – 6 др. арк.
 • Несік Л.І. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і контрольних робіт для студентів заочної форми навчання І-ІІ курсів спеціальностей «Лісове та садово-паркове господарство» та «Екологія лісового господарства» / Л.І. Несік, Е.Ф. Маліновський. – Житомир, 2014. – 59 с.