Посада

Старший викладач кафедри іноземних мов

Науковий ступінь

кандидат філологічних наук

Дані про вищу освіту

У 2014 р. завершила навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Українська мова і література, англійська мова" та отримала кваліфікацію магістра української мови і літератури, філолога-дослідника, викладача вищого навчального закладу (українська мова і література, англійська мова), наукового редактора).

У 2014–2017 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 10.01.01 – «Українська література».

Тема дисертації та рік захисту

 У 2018 р. захистила дисертацію, темою якої є «Жанрово-стильова поліфонія прози кін. 50–70-х рр. ХХ ст. (на прикладі роману О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця», дилогії Василя Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені Млини»), поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – «Українська література» (наук. керівник – д. філол. наук, професор Семенюк Г. Ф.).

 

Педагогічний досвід: Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 5 років

Сфера наукових інтересів

 

 • Інспірування студентів засобами лінгвістичних стратегій.
 • Комунікативні стратегії та практика англійської мови.
 • Міжкультурна комунікація.
 • Мовні контакти.
 • Методика викладання іноземних мов.
 • Інтерпретація художнього твору.
 • Теорія та історія літератури.
 • Химерна проза.

 

Загальна кількість публікацій

17 науково-методичних праць

Основні наукові та методичні праці:
 1. Куриленко Д. В. Духовні домінанти бароко як конструкт свідомості Козака Мамая у творі О. Є. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…» // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2015. № 81. С. 84–87.
 2. Куриленко Д. В. Візуальний код Козака Мамая: рецепція минулого через сегмент майбутнього (від бароко до Революції Гідності) // Літературознавчі студії. Вип. 47. К.: Київський університет, 2016. С. 182‒190.
 3. Куриленко Д. В. «Дефініція сміху» як вимір літературознавчого аналізу в текстовій матерії (на прикладі творуО. Є. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…») // Літературознавчі студії. Вип. 44 (1). К.: Київський університет, 2016. С. 323‒330.
 4. Куриленко Д. В. Science fiction: ідіостиль ірреального у площині реального // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О.Сухомлинського. № 2 (18), листопад 2017. Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017. С. 140–143.
 5. Куриленко Д. В. Фокус казки як складник твору О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…» // Парадигма пізнання: гуманітарні питання. 2015. № 4 (7). С. 72–86.6. Куриленко Д. В. Козак Мамай як духовний пантеон. Темпоральна формація генетичного коду Козака Мамая: фольклорно-міфологічний аспект // Молодий вчений. 2015. № 10. С. 150–154.
 6. КуриленкоД. В. Соціофілософський вимір сміху як парадигма пізнання буттєвої домінанти. Сміх як атрибут буття та полісемантична структура // Молодий вчений. 2015. №11. С. 90–93.
 7. Куриленко Д. В. Козак Мамай: тезаурус минулого через рефлексію майбутнього (візуально-історична перцепція) // Молодий вчений. 2016. №1 (28). С.31–35.
 8. Куриленко Д. В. «Цайтгайст як маркер буття у семіотичній поліфонії» / Д. В. Куриленко // Молодий вчений. 2016. №8 (35). С.294–297.
 9. Куриленко Д. В. «Фентезі vs химерна проза: ідіостиль ірреального» // Молодий вчений. 2016. №11 (38) (2016). С. 210–213.
 10. Куриленко Д. В. Текст і контекст: реінтерпретація вертепу як культурного коду Козака Мамая // Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 750-й річниці з дня народження Данте Аліг’єрі та 85-й річниці з дня народження У. С. Короткевича «Слов’янська література в всесвітньому контексті». Мінськ, 2015. С. 144‒148.
 11. КуриленкоД. В. Козак Мамай як духовний пантеон. Темпоральна формація генетичного коду Козака Мамая: фольклорно-міфологічна перцепція // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна українська нація: мова, історія, культура. Львів, 2016. С. 414‒418.
 12. Куриленко Д. В. Інтерпретація концепту дороги крізь призму простору та локусу як маркованого символу в дилогії Василя Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені Млини» і романі О. Ільченка …// Молодий вчений. 2019. №7 (71) (2019). С. 66–70. 14.
 13. Куриленко Д. В. Рецепція критичного мислення студентів-нефілологів крізь призму сучасного світосприйняття // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток критичного мислення в процесі освітньої діяльності: вітчизняний та європейський виміри". Глухів, 2020. С. 48.15. Куриленко Д. В.
 14. Мотивація як інтерпретація мовної картини світу у вивченні англійської мови // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні проблеми розвитку філологічних наук у сучасному полікультурному просторі». Київ, 2020. С. 114–118.16.
 15. Куриленко Д. В. Духовний універсум крізь призму образів-атрибутів в системі прочитання координат коду Козака Мамая // «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації». 2020. № 1 (31) (2020). С. 169–172.17.
 16. Куриленко Д. В. Зооморфні образи-символи як маркери генетично-архаїчного трафарету образного коду української химерної прози (архітектоніка образу-символу коня) // «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка». 2020. № 30 (2020).
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.