Посада

Старший викладач кафедри іноземних мов

Дані про вищу освіту

У 1989 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література»

Сфера наукових інтересів

Методика вивчення української мови в аграрних вузах.

Загальна кількість публікацій
 • Білошицька З.А. Методичні рекомендації до практичних занять з української мови для студентів-заочників економічних спеціальностей / З.А. Білошицька. – Житомир, 2006. – 24 с.
 • Білошицька З.А. Лексико-граматичні вправи з української мови для студентів агрономічного факультету: метод. розроб. / З.А.Білошицька. – Житомир, 2007.– 20 с.
 • Білошицька З.А. Методичні рекомендації до практичних занять з української мови професійного спілкування для студентів економічних спеціальностей / З.А. Білошицька. – Житомир, 2008. – 18 с.
 • Білошицька З.А. Методична розробка «Тексти для редагування та перекладу» (українська мова) для студентів економічних спеціальностей/ З.А. Білошицька – Житомир, - (2,5 др. а)
 • Білошицька З.А.Тексти для перекладів з російської мови українською для студентів економічних спеціальностей./ З.А. Білошицька – Житомир, 2011. – 1 др. арк.
 • Білошицька З.А. Методична розробка «Тексти для перекладу та редагування з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів факультету лісового господарства та екологічного факультету» / З.А. Білошицька – Житомир, ЖНАЕУ, 2012 – 59 с. (друк.арк. 3,48).
 • Білошицька З.А. Методична розробка «Тексти для перекладу та редагування з української мови (за професійним спрямуванням)» для студентів економічного факультету, напрям підготовки «Облік і аудит», «Фінанси та кредит» / З.А. Білошицька– Житомир, ЖНАЕУ, 2012, – друк.арк.4,65.
 • Білошицька З.А. Методична розробка «Тексти для перекладу та редагування з української мови для студентів інженерно-технологічного факультету» /Білошицька З.А.,А.А. Плечко – Житомир, ЖНАЕУ, 2013. − 28 с.(2 др. арк.).
 • Білошицька З.А. Тексти для перекладу та редагування з української мови для студентів факультету економіки та менеджменту / З.А. Білошицька– Житомир, ЖНАЕУ, 2013. – 82 с.
 • Білошицька З.А. Методичні рекомендації «Контрольні роботи з української мови за професійним спрямуванням для студентів заочної форми навчання ЖНАЕУ» / Білошицька З.А., Плечко А.А.. – Житомир, 2014. − 36 с. (2 др. арк.).
 • Білошицька З.А. Методична розробка «Тексти для перекладу та редагування з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів агрономічного факультету напрям підготовки «Захист рослин» / З.А. Білошицька. – Житомир, ЖНАЕУ, 2015 – 83 с.
 • Білошицька З.А. Роль прислів’їв та приказок у вивченні української та латинської мов. / М. В. Мороз, З. А. Білошицька. // Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2017. – Київ: ГО Інститут інноваційної освіти, 2017. – 168 с. – С. 54- 57.
 • Білошицька З.А. Роль вивчення української та німецької мов у формуванні особистісних та професійних якостей майбутнього фахівця. / М. В. Мороз, З. А. Білошицька. // Сучасна наука: теорія і практика: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2016. – С. 52 – 56.
 • Білошицька З.А. Особливості розвитку зеленого туризму на Житомирщині. / З.А. Білошицька // Матеріали доповідей ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Наука. Молодь. Екологія-2016. Реалії та перспективи. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – С. 236- 239.