Кафедра іноземних мов заснована у 1963 році. Першим керівником кафедри був старший викладач А.В. Ніколаєв. Тривалий час завідували кафедрою А.Д. Прилуцька, С.Г. Шевченко, Е.Ф. Маліновський.

Нині на кафедрі працюють 15 викладачів, які ведуть заняття з англійської, німецької, французької, латинської  та української мов.

Основні напрями роботи – забезпечення навчального процесу на факультетах: екології і права, економіки та менеджменту, ветеринарної медицини, обліку та фінансів, лісового господарства, інженерно-технічному, технологічному, агрономічносу; викладання англійської мови на курсах для співробітників університету.  

Науково-методична тема, яку розробляють викладачі кафедри – “Комунікативно-когнітивний та соціокультурний аспекти функціонування системи мовних одиниць у синхронії і діахронії”. Результати цих пошуків впроваджуються у навчальний процес та сприяють підвищенню рівня знань студентів університету.

З метою вдосконалення науково-методичного забезпечення дисципліни “Іноземна мова” видаються навчальні посібники з англійської, німецької та латинської мов, які передбачають поглиблене вивчення іноземної  мови студентами всіх факультетів. При цьому враховується не лише спеціалізація окремих факультетів, але й загальний напрямок навчання в університеті –екологізація освіти.

Враховуючи тісне співробітництво університету з багатьма зарубіжними навчальними закладами та науковцями, викладачі кафедри постійно надають значну допомогу спеціальним кафедрам щодо перекладу наукових праць.