Посада

Доцент кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 2001 році закінчила Державну агроекологічну академію України (м. Житомир) за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД»

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства та АПК на тему «Формування ринку зерна в трансформаційний період» захистила у 2007 році в Державному агроекологічному університеті і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук

Сфера наукових інтересів

Дослідження ринку зерна в Україні, конкурентних переваг продукції зерновиробництва в умовах глобалізації ринку продовольства

Основні наукові та методичні праці: