Посада

Доцент кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 1993 році закінчила Київський університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю економічна теорія

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.01 – економічна теорія на тему «Структурні зміни в економіці України як фактор економічного зростання» захистила у 1999 році в спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Т.Г. Шевченка і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук

Сфера наукових інтересів

Дослідження економічних основ публічного управління та адміністрування, структурних змін в національній економіці, формування доданої вартості в сільському господарстві. Orcid ID - 0000-0001-6924-3885. Профіль у Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=wJjR5F8AAAAJ&hl=uk.

Основні наукові та методичні праці: