Посада

Доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 2000 році закінчила Державну агроекологічну академію України» (м. Житомир) за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД»

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Інноваційний розвиток підприємств галузі свинарства» захистила у 2011 році в Житомирському національному агроекологічному університеті і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

 

Навчальні дисципліни, що їх викладає викладач

PR-менеджмент; державне адміністрування та захист інтелектуальної власності; економічна теорія; історія економіки та економічної думки; мікроекономіка та макроекономіка

 

ORCID ID - 0000-0001-5919-6560
Профіль у Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=UnYZ2EQAAAAJ&hl=uk

Сфера наукових інтересів

дослідження науково-теоретичних і практичних положень щодо інноваційного розвитку та підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств;  інноваційні технології в публічному управлінні та адмініструванні; демократизація системи публічного управління у сфері сільського господарства; 

 

Пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Економічна теорія: [навч. посіб.] / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, В. А.Довженко, О. В. Захаріна, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, І. Л. Литвинчук, М. І. Сайкевич, Л. І. Симоненко, С. В. Тищенко, В. А. Якобчук, Н. С. Пугачова / за заг. ред. В. П. Якобчук. – Житомир: В. Б. Котвицький, 2015. – 456 с.
 2. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / [О. В. Скидан, В. П. Якобчук, Н. В. Дацій та ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 705 с.
 3. Економічна теорія: підручник / В. П. Якобчук, Є. І. Ходаківський, І. Л. Литвинчук, Л. І. Симоненко, В. А. Довженко, О. В. Захаріна, С. В. Тищенко, О. В. Іванюк, І. В. Кравець, Н. С. Пугачова / за заг. ред. В. П. Якобчук. – К.: Видавництво Ліра-К, 2020. – 450 с.

   4. дослідження науково-теоретичних і практичних положень щодо інноваційного розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств, публічне управління розвитком складних систем.

 1. Кравець І.В. Ідентифікація та захист інтелектуальної власності в діяльності сільськогосподарських підприємств: міжнародний досвід та вітчизняний підхід. /І.В. Кравець// Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», № 1–2 [78] – 2019, с. 63–68. (Scholar Google, Index Copernicus, РИНЦ). 
 2. Кравець І.В. Сталий розвиток сільських територій: монографія / за ред.. проф.. Т. Зінчук, проф.. Ю. Раманаускаса. Клайпеда: вид-во Клайпедського універси-тету, Київ: «центр учбової літератури», 2019. – 421 с, с.46–58.
 3. Кравець І. В. Економічна самозабезпеченість: трирівневий вимір / І. В. Кравець // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2017. –№1 (34). – С. 139–145. (Index Copernicus Journals Master List). 
 4. Кравець І. В. Глобальна архітектура інститутів публічного управління та адміністрування /І. В. Кравець, В. П. Якобчук, О. В. Іванюк// Інвестиції: практика та досвід. – № 7. – 2018. – С. 105–109. (Scholar Google, Index Copernicus, JM List WorldCat).
 5. Кравець І.В. Сучасні тенденції розвитку виробництва свинини в Україні та світі. /І.В. Кравець// Електронний журнал "Ефективна економіка" № 10. ‒ 2018. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.68
 6. Кравець І. В. Перспективи впровадження інформаційних технологій у вітчизняній системі публічного управління/ О.В.Іванюк, В.А. Довженко, І.В. Кравець// Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток» – №4. – 2018. (Scholar Google, Index Copernicus, JM List WorldCat).
 7.  Кравець І.В. Публічно-приватне партнерство як механізм реалізації інноваційних проєктів. / І. В. Кравець //International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part II, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 200 pages. – P.43-46.
 8. Кравець І.В. Аутсорсинг як засіб підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств / І.В. Кравець // International Scientific-Practical Conference. Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 352 pages., p. 123–127
 9.  Кравець І. В. Інтелектуалізація факторів виробництва в діяльності сільськогосподарських підприємств / І. В. Кравець // Сталий розвиток економіки. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2016. – №1 (30). – С. 182–188. (Index Copernicus Journals Master List).
 10. Кравець І. В. Перспективи розвитку інфраструктури ринку свинини / І. В. Кравець // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : «Фінанси і кредит». – 2009. – №1 (26). – С. 152–156.
 11. Кравець І. В. Еколого-економічний аспект розвитку підприємств галузі свинарства / І. В. Кравець // Продуктивність агропромислового виробництва. – 2009. – №  3. – С. 127−131.
 12. Кравець І. В. Основні напрями підвищення ефективності виробництва свинини / І. В. Кравець // Вісник ЖНАЕУ. – 2010. – № 1 (26). – С. 224−232.
 13. Кравець І. В. Інноваційний розвиток галузі свинарства : монографія / І. В. Кравець,  В.П. Якобчук О.П. Русак. – Житомир : В-во Євенок О.О., 2012. – 188 с.
 14. Кравець І. В. Розвиток та підвищення ефективності функціонування підприємств галузі птахівництва : монографія / І. В. Кравець, В. М. Микитюк, О. П. Русак. – Житомир : Полісся, 2013. – 168 с.
 15. Кравець І. В.  Аналіз інвестицій в основний капітал сільськогосподарських підприємств та організацій / І. В. Кравець //  АгроІнКом. – 2013. –№10–12.
 16.  Кравець І. В. Функціонування підприємств на ринку органічної продукції України / І. В. Кравець // Агросвіт. – 2015. – № 17. – С. 44–48. (Scholar Google, Index Coperni-cus, WorldCat)
 17.  Кравець І. В. Відновлення та інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях / І. В. Кравець // Вісник ЖНАЕУ. – № 1 (55), т. 3. – 2016. –С. 371–381.