Посада

Cтарший викладач кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 2000 році закінчила Державну агроекологічну академію України» (м. Житомир) за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД»

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Інноваційний розвиток підприємств галузі свинарства» захистила у 2011 році в Житомирському національному агроекологічному університеті і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук

Сфера наукових інтересів

Дослідження науково-теоретичних і практичних положень щодо інноваційного розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств галузі свинарства

Основні наукові та методичні праці: