Посада

Доцент кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 2006 році закінчила Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій»

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Економічні засади використання біомаси для енергозабезпечення сільських територій» захистила у 2012 році в Житомирському національному агроекологічному університеті

Сфера наукових інтересів

Дослідження еколого-економічних аспектів виробництва та використання біологічних видів палива

Загальна кількість публікацій

Співавтор навчально-наочного посібника «Інтелектуальна власність»

Основні наукові та методичні праці: