Якобчук Валентина Павлівна
кандидат економічних наук, професор кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, 

завідувач кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Дата і місце народження

8 квітня 1957 р., м. Бердичів Житомирської області

Коротка біографія

У 1980 році закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Політична економія».

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.01 – економічна теорія на тему «Особливості відтворення робочої сили в умовах агропромислової інтеграції» захистила у 1986 році в Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2013 р., рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, присвоєно вчене звання професора кафедри економічної теорії.

З 2001 обіймає посаду завідувача кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

ORCID ID - 0000-0003-2147-7994

Профіль у Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=NjILgoUAAAAJ&hl=uk

Сфера наукових інтересів

Публічне управління аграрним розвитком в інтелектуальній економіці

Загальна кількість публікацій

18

Основні наукові та методичні праці:
e-mail: