Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес; організовують керівництво науково-дослідною роботою аспірантів та здобувачів, курсовими і дипломними проектами студентів; систематично підвищують теоретичний рівень і практичний досвід; беруть участь у профорієнтаційній роботі серед сільської молоді, наукових та методичних семінарах і конференціях, налагоджують творчі зв'язки з кафедрами інших вузів. На кафедрі розроблені методичні рекомендації з усіх дисциплін, що викладаються.

Науково-дослідна робота колективу кафедри під науковим керівництвом професора В. П. Якобчук, на основі синергетичного аналізу та прогнозування діяльності складних дисипативних економічних і соціальних систем, спрямована на вивчення регіональних аспектів аграрної реформи і особливості аграрної політики в Україні, напрямів трансформації земельних відносин та форм господарювання на землі, комплексне вивчення модифікації економічних відносин у ринковій економіці.

Колектив кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності

Колектив кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності

Науково-педагогічний склад кафедри нараховує 11 співробітників: професор, доктор економічних наук Є. І. Ходаківський; професор, кандидат економічних наук В. П. Якобчук, доценти, кандидати економічних наук Л. І. Симоненко, М. І. Сайкевич, В. А. Довженко, О. В. Захаріна, С. В. Тищенко; старші викладачі, кандидати економічних наук І. Л. Литвинчук, І. В. Кравець; О. В. Іванюк, старший лаборант Н. С. Пугачова.

Викладачі кафедри проводять заняття на факультетах обліку та фінансів, економіки та менеджменту, лісового господарства, агрономічному, екологічному, технологічному, інженерно-технічному та ветеринарної медицини, а також в Інституті післядипломної освіти та дорадництва.

Історія кафедри

Кафедра економічної теорія створена 23 серпня 2001 року. Рішенням Вченої ради ЖНАЕУ від 24 червня 2014 р. перейменована на кафедру економічної теорії та інтелектуальної власності. Завідувачем кафедри з часу її створення є кандидат економічних наук, професор В. П. Якобчук.

Дисципліни

Основні навчальні курси кафедри: економічна теорія; політична економія; основи економічної теорії; мікроекономіка; макроекономіка; історія економічних вчень; теорія міжнародної торгівлі; історія економіки та економічної думки; інтелектуальна власність; методологія та організація наукових досліджень; сучасні економічні теорії, еволюція сучасних економічних систем, управління регіональним розвитком, макроекономіка та мікроекономіка.