Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес; організовують керівництво науково-дослідною роботою аспірантів та здобувачів, курсовими і дипломними проектами студентів; систематично підвищують теоретичний рівень і практичний досвід; беруть участь у профорієнтаційній роботі серед молоді, наукових та методичних семінарах і конференціях, налагоджують творчі зв'язки з кафедрами інших вузів. На кафедрі розроблені методичні рекомендації з усіх дисциплін, що викладаються.

Науково-дослідна робота колективу кафедри під науковим керівництвом професора В. П. Якобчук, на основі синергетичного аналізу та прогнозування діяльності складних дисипативних економічних і соціальних систем, спрямована на вивчення регіональних аспектів аграрної реформи і особливості аграрної політики в Україні, напрямів трансформації земельних відносин та форм господарювання на землі, комплексне вивчення модифікації економічних відносин у ринковій економіці.

sklad kaf new

Колектив кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності

Науково-педагогічний склад кафедри нараховує 12 співробітників: професор, доктор економічних наук Є. І. Ходаківський; професор доктор наук з державного регулювання Н. В. Дацій,  професор, кандидат економічних наук В. П. Якобчук, доценти, кандидати економічних наук Л. І. Симоненко, М. І. Сайкевич, В. А. Довженко, О. В. Захаріна, С. В. Тищенко, І. Л. Литвинчук, І. В. Кравець; О. В. Іванюк, старший лаборант Н. С. Пугачова.

Викладачі кафедри проводять заняття на факультетах обліку та фінансів, економіки та менеджменту, лісового господарства, агрономічному, екології та права, технологічному, інженерії та енергетики та ветеринарної медицини.

Історія кафедри

Кафедра економічної теорія створена 23 серпня 2001 року. Рішенням Вченої ради ЖНАЕУ від 24 червня 2014 р. перейменована на кафедру економічної теорії та інтелектуальної власності. У зв’язку з відкриттям спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» рішенням Вченої ради ЖНАЕУ від 14 вересня 2017 р. перейменована на кафедру економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління. Завідувачем кафедри з часу її створення є кандидат економічних наук, професор В. П. Якобчук.

Дисципліни

Основні навчальні курси кафедри:

 • економічна теорія;
 • основи економічної теорії;
 • мікроекономіка;
 • макроекономіка;
 • історія економіки та економічної думки;
 • інтелектуальна власність;
 • методологія та організація наукових досліджень;
 • сучасні економічні теорії,
 • макроекономіка та мікроекономіка;
 • економіка інтелектуальної власності;
 • вступ до фаху;
 • управління ресурсним потенціалом;
 • публічну комунікації та психологія управління;
 • реформи місцевого самоврядування;
 • аграрна політика;
 • міжнародні стандарти та практики управління інтелектуальною власністю;
 • інструменти та практики формування локальної ідентичності;
 • регіональна політика та проектування розвитку територіальних громад;
 • міжнародна і національна економіка;
 • економіка державного сектора;
 • системний аналіз та прийняття управлінських рішень в економіці;
 • ефективність державного та муніципального управління;
 • соціально-економічне планування і прогнозування;
 • інфраструктурне та кадрове забезпечення територіальних громад;
 • державна регіональна політика;
 • технологічний аудит та патентно-кон’юнктурні дослідження;
 • державна політика інноваційного розвитку економіки;
 • публічно-приватне партнерство;
 • управління інтелектуальним капіталом;
 • адміністрування та менеджмент інтелектуальної власності,
 • надання адміністративних і соціальних послуг та електронне самоврядування;

Опис ОНП "Публічне управління та адміністрування" (*pdf)