Нестерчук Інна Костянтинівна
кандидат географічних наук, доцент
Дата і місце народження

23 червня 1978 р. у с. Осни Лугинського району Житомирської області

Коротка біографія

У 2004 році закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобула спеціальність “Географія” та кваліфікацію географа, геоеколога, менеджера природокористування, викладача географії, основ економіки та екології.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію “Геоекологічний аналіз регіону (на прикладі Житомирської області)” в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та здобула науковий ступінь кандидата географічних наук.

Сфера наукових інтересів

Геоекологічний аналіз території, управління використанням природних ресурсів, тематичне картографування, туризм.

Загальна кількість публікацій

60 публікацій, з них у фахових виданнях – 25 публікацій. Навчально-методичних праць – 20 публікацій.

Основні наукові та методичні праці:
 • Нестерчук І. К. Обґрунтування на основі схеми геоекологічного районування Житомирщини заходів щодо раціонального природокористування / І. К. Нестерчук // Фізична географія та геоморфологія. – 2010. – Вип. 61. – С. 164–168.
 • Нестерчук І. К. Стратегічні завдання щодо оптимізації природокористу-вання в геоекологічних районах Житомирської області / І. К. Нестерчук // Людина, культура, техніка у новому тисячолітті : зб. матеріалів ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Алушта, 2010. – С. 126-127.
 • Нестерчук І. К. Геоекологічний аналіз та геоекологічне районування: методичний аспект / І. К. Нестерчук // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. Географія. – 2010. – Вип. 57. – С. 42–46.
 • Нестерчук І. К. Антропогенна перетвореність ландшафтних комплексів Житомирщини як індикатор господарського використання та впливу / І. К. Нестерчук // До дня науки : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – Житомир, 2011. – С. 116–117.
 • Нестерчук І. К. Інституційний напрям в сучасній економічній науці / І. К. Нестерчук // Вісн. ХНУ. – 2011. – Вип. 42. – С. 53–60.
 • Нестерчук І. К. Коефіцієнт антропогенної перетвореності ландшафтних регіональних структур Житомирської області / І. К. Нестерчук // Теорія і практика сучасного природознавства : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2011. – С. 111–113.
 • Нестерчук І. К. Антропогенна перетвореність ландшафтних комплексів Житомирщини як індикатор господарського використання та впливу / І. К. Нестерчук // Зб. наук. пр. Донецьк. держ. ун-ту управління. – 2011. – Вип. 38. – С. 50–60.
 • Нестерчук І. К. Приватизація як найбільш масштабне перетворення / І. К. Нестерчук // Зб. наук. пр. Донецьк. держ. ун-ту управління. – 2011. – Вип. 51. – С. 37–47.
 • Нестерчук І. К. Геоекологічна оцінка території та схема геоекологічного районування є передумовою регіонального управління розвитком території / І. К. Нестерчук // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. Географія. – 2011. – Вип. 59. – С. 18–23.
 • Нестерчук І. К. До питання картографування геоекологічного стану ландшафтних комплексів Житомирської області / І. К. Нестерчук // Часопис картографії : зб. наук. пр. КНУ ім. Т. Шевченка. – 2011. – Вип. 3. – С. 113–124.
 • Нестерчук І. К. Формування оптимальних розмірив та структури посівних площ с.-г. підприємств як запорука раціонального землекористування / І. К. Нестерчук, П. І. Трофименко, Н. В. Трофименко // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 2 (29), т. 2. – С. 435–445.
 • Нестерчук І. К. Геоекологічний аналіз: концептуальні підходи, сталий розвиток : монографія / І. К. Нестерчук. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 312 с.
 • Нестерчук І. К. Оптимальне співвідношення природних та господарських угідь Житомирської області у контексті сталого розвитку / І. К. Нестерчук // Управління сталим розвитком територій в контексті світового досвіду : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Сімферополь, 2012. – С. 68–72.
 • Нестерчук І. К. Оптимальне співвідношення природних та господарських угідь Житомирської області у контексті сталого розвитку / І. К. Нестерчук, П. І. Трофименко, Н. В. Трофименко // Часопис картографії : зб. наук. пр. КНУ ім. Т. Шевченка. – 2012. – Вип. 4. – С. 94–101.
 • Нестерчук І. К. Ландшафтно-типологічна структура території Житомирської області / І. К. Нестерчук // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : тези доп. І-ої Міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 82–83.
 • Нестерчук І. К. Історія розвитку кутомірних приладів / І. К. Нестерчук // Часопис картографії : зб. наук. пр. КНУ ім. Т. Шевченка. – 2012. – Вип. 4. – С. 144–153.
 • Нестерчук І. К. Портолани: міфи та реалії / І. К. Нестерчук // Часопис картографії : зб. наук. пр. КНУ ім. Т. Шевченка. – 2012. – Вип. 5. – С. 193–201.
 • Нестерчук І. К. Роль цифрової карти в регіональному геоекологічному аналізі / І. К. Нестерчук // Вісник геодезії та картографії. – 2012. – Вип. 5. – С. 22–28.
 • Нестерчук І. К. Зображення рельєфу на картах / І. К. Нестерчук // Часопис картографії : зб. наук. пр. КНУ ім. Т. Шевченка. – 2012. – Вип. 6. – С. 15–25.
 • Нестерчук І. К. Правобережне Полісся – до витоків / І. К. Нестерчук // Часопис картографії : зб. наук. пр. КНУ ім. Т. Шевченка. – 2013. – Вип. 8. – С. 111–119.
 • Нестерчук І. К. Можливості і проблеми використання комп’ютерних технологій у викладанні картографії / І. К. Нестерчук // Tendencje, zbiordanych, innowacje, praktyka w nauce : Zbiŏr raportŏw naukowych (29.04.2014–30.04.2014). – Warszawa : Sp. zo. o. “Diamondtradingtour”, 2014. – S. 27–30.
 • Нестерчук І. К. Територія та ресурси: проблеми та перспективи розвитку Правобережного Полісся / І. К. Нестерчук // Naukadzis: teoria, metodologia, praktyka, problematyka : Zbiŏr raportŏw naukowych (30.07.2014–31.07.20014). – Warszawa : Sp. zo. o. “Diamondtradingtour”, 2014. – S. 23–33.
 • Нестерчук І. К. Можливості і проблеми використання комп’ютерних технологій у викладанні картографії / І. К. Нестерчук // Національне картографування : тези доп. IV Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2014. – С. 76–81.
 • Нестерчук І. К. Іформаційна база та програмне забезпечення картографічного моделювання природокористування / І. К. Нестерчук // Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук : Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених. – Одеса, 2016. – С. 80–81.
 • Нестерчук І. К. Інновації в туризмі / І. К. Нестерчук // Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. on-line конф. аспірантів, молодих учених та студентів, присвячених Дню науки. – Житомир, 2016. – Т. ІІ . – С. 287.
 • Нестерчук І. К. Стан природного середовища заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи / І. К. Нестерчук // Часопис картографії : зб. наук. пр. КНУ ім. Т. Шевченка. – 2016. – Вип. 14. – С. 346–356.
 • Нестерчук І. К. Ландшафтно-типологічна структура території Житомирської області / І. К. Нестерчук // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. – Вип. 60. – С. 51–64.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.