Нестерчук Інна Костянтинівна
кандидат географічних наук, доцент
Коротка біографія

Працює в Поліському національному університеті з 2011 р.

Педагогічний стаж – 11 років

Професійний стаж – 24 роки

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193994891  h-index = 1

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0003-4990-6017

Google ScholarGoogle Академіяhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=YMgwW2cAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F466C0bIcFsBzXO4Cs5BZO1AMdv1U0bsV0HCIukd3j0jjk9Bk2K7lkcimMFMxUuWlA-MAvfsnyDH4JR58KwTUqXy9BYz-XaMX8RfHFmu12YIhSLGNQ h-index = 3

 

Базова освіта:

Диплом про закінчення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2004 р.

за спеціальністю  «Географія» від 06.02.2004 р. КВ № 23614757

Диплом про закінчення Житомирського національного агроекологічного університету, 2017 р.

за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» від 15.03.2017 р. С17 № 049896

Диплом про закінчення Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

за спеціальністю – «014 Середня освіта (Мова  і література (англійська))» від 31.12 2020 р.

М20 №152674.

 

Кандидатська дисертація: «Геоекологічний аналіз регіону (на прикладі Житомирської області)

(спеціальність:  11.00.11 –  конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів; науковий керівник – член-кореспондент НАПН,  доктор географічних наук Шищенко П. Г.) (Київ, 2009)

Навчальні курси: географія туризму, туристична картографія, проєктування та планування туристичних маршрутів, гастрономічний туризм, організація готельної справи.

Активності та досягнення:

 • член робочої групи для розробки «Стратегії розвитку туризму в м. Житомир

до 2030 р.»;

 • член ради з питань розвитку туризму при Житомирській обласній державній адміністрації;
 • член робочої групи з питань розвитку туризму в Житомирській міській об’єднаній територіальній громаді Житомирської міської ради Виконавчий комітет;
 • член науково-консультативної ради з питань охорони культурної та історичної спадщини м. Житомир та Житомирської області при Житомирській міській раді;
 • член Українського географічного товариства;
 • член Асоціації гостинності України;
 • член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії в Житомирській області (2013 р.) ;
 • член журі ІІ обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту Малої академії наук України в науковому відділенні «Географія, ландшафтознавство» (2014 р)

Нагороди та відзнаки:

 • Почесна грамота  управління культури Житомирської обласної державної адміністрації 

(2000 р.)

 • Грамота Житомирської обласної державної адміністрації  (2000 р.)
 • Грамота Лугинської районної державної адміністрації (2000 р.)
 • Грамота управління освіти Житомирської міської ради Житомирської обласної ради (2004 р.)
 • Грамота Міністерства аграрної політики та продовольства України Житомирського національного агроекологічного університету (2012 р.)
 • Почесна грамота Верховної Ради України Міжфракційного депутатського об’єднання «За Житомирщину» (2018 р.)

 


 
Сфера наукових інтересів

гастрономічний туризм, організація готельної справи, географія туризму, геоекологічний аналіз території, управління використанням природних, туристичних ресурсів, тематичне картографування

Загальна кількість публікацій

140 публікацій, з них у фахових виданнях – 47 публікацій. Навчально-методичних праць – 68 публікацій, підручників – 4, монографій – 2, навчальних посібників – 7.

Основні наукові та методичні праці:

Опубліковані наукові праці у вітчизняних фахових виданнях категорії «Б»:

 • Нестерчук І. К. Специфіка і просторові особливості гастрономічного туризму: теоретичний конструкт. Часопис картографії : зб. наук. пр. 2016. Вип. 16. С. 203–213.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічний туризм: історія, теорія і сучасні практики. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Географічні науки. Вип. 6. С. 203–213.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічний туризм: методична платформа. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Географічні науки. Вип. 7. С. 210–214.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічний туризм: експлікація аксіологічних концептів. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія. Географія. Вип. 3(68)/ 4(69). С. 97–102.
 • Нестерчук І. К. Відбитки харчування поліщуків на тлі фізико-географічної області Волинського Полісся. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Географічні науки. Вип. 8. С. 270–275.
 • Нестерчук І. К. Аналіз перспектив розвитку гастрономічного туризму Правобережного Полісся. Географія та туризм : наук. зб. / КНУ ім. Тараса Шевченка. 2017. Вип. 40. С. 57–66.
 • Нестерчук І. К. Фізико-географічне районування Правобережного Полісся: перспективи розвитку специфічних видів туризму. Фізична географія та геоморфологія. Вип. 1(89). С. 41– 48.
 • Нестерчук І. К. Прикладне гастрономічне досьє регіону Правобережне Полісся. Географія та туризм : наук. зб. / КНУ ім. Тараса Шевченка. 2018. Вип. 46. С. 48–63.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічний образ території Правобережного Полісся в туристичному проектуванні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Географічні науки. Вип. 9. С. 245–250.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічний туризм як фасилітатор змін для фізико-географічнаої області Київського Полісся. Часопис картографії : зб. наук. пр. 2018. Вип. 2(19). С. 48–59.
 • Нестерчук І. К. Туристична привабливість рельєфу Правобережного Полісся для розвитку гастрономічного туризму. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Вип. 1(385). С. 122–131.
 • Нестерчук І. К. Логіка виникнення та деякі соціокультурні характеристики становлення мережі гастрономічних турів національних ресторацій. Географія та туризм : наук. зб. / КНУ ім. Тараса Шевченка. 2019. Вип. 48. С. 83–92.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічна дистинація Правобережного Полісся як комплексний концепт та ключовий елемент туристичної системи. Наукові записки Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія. Географія. Вип. 31, № 1/2. С. 161–168.
 • Нестерчук І. К. Методологія розвитку індустрії гастрономічного туризму на основі кластерного підходу з врахуванням специфіки туристського продукту. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Вип. 9 (393). С. 11–16.
 • Нестерчук І. К. Terminology, nomens, escapism and nomadism of the gastronomic tourism. Часопис картографії : зб. наук. пр. 2019. Вип. 1 (20). С. 110–130.
 • Нестерчук І. К. Спеціалізація території як ключова ознака туристичних продуктів. Наукові записки Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія. Географія. Вип. 31, № 3/4. С. 98–107.
 • Нестерчук І. К. Формування та використання інтеграційних взаємозв’язків в гастрономічному туризмі. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія. Географія. 2019. Вип. 814. С. 76–82.
 • Нестерчук І. К. Оцінка та основні етапи формування туристично-рекреаційного та гастрономічного потенціалів регіону в контексті розвитку гастрономічного туризму. Географія та туризм : наук. зб. / КНУ ім. Тараса Шевченка. 2019. Вип. 52. С. 33–44.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічні події як драйвер розвитку малих міст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія. Географія. № 2, вип. 47. С. 90–98.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічно-туристичне районування: планування, проектування туристично-рекреаційного простору. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Вип. 1 (405). С. 86–92.
 • Nesterchuk Inna. Ethnic Loading of Food as a Sustainable Culture Component in the Form of Physical-Geographical, Soil and Ethnographic Zoning of the Right-Bank Polissia. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Вип. 5 (409). С. 78–87.
 • Шевчук Б. Л., Нестерчук І. К. Аналіз можливостей інтерактивних карт, створених на базі ГІС, для потреб туризму в Україні. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. Вип. 3. С. 147–154.

Опубліковані наукові праці апробаційного характеру:

 • Нестерчук І. К. Аналіз перспектив розвитку гастрономічного туризму. Наука. Молодь. Екологія – 2017 : зб. матеріалів XІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (25 травня 2017 р.). Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. С. 58–60.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічний туризм: історія і сучасні практики. Формування та розвиток сучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конференції (18 травня 2017 р.). Житомир, 2017. С. 210–214.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічний туризм: теоретичний конструкт. Наукові читання–2017 : матеріали наук.-практ. конф. науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених НІІ економіки та агробізнесу (15 березня 2017 р.). Житомир : Житомир. нац. агроекол. ун-т, 2017. Т. 3. С. 145–149.
 • Нестерчук І. К. Особливості карт-анамофоз – як інструмент просторового аналізу. Оптимізація сучасних технологій в агрономії, захисті рослин та землеустрої : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення каф. захисту рослин (27-28 квітня 2017 р.). Житомир, 2017. С. 202–205.
 • Нестерчук І. К. Картографо-аналітична оцінка ландшафтних комплексів та структури угідь Правобережного Полісся. Теоретичні та практичні аспекти наукових досліджень у сфері агротехнологій та землеустрою : зб. тез наук.-практ. конф. за результатами наукових досліджень співробітників агрономічного факультету (Житомир, 2017 р.). Житомир, 2017. С. 66–67.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічна культура – економіці регіону. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конференції (26 травня 2017 р.). Житомир : Євенок О. О., 2017. С. 92–96.
 • Нестерчук І. К. Фізико-географічне районування Правобережного Полісся: питання методології та практики управління у сфері туризму. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конференції (25 травня 2018 р.). Житомир : Євенок О. О., 2018. С. 55–59.
 • Нестерчук І. К. Вплив антропогенного навантаження на туристичний потенціал (зокрема аквальні території) регіону. Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття : зб. наук. праць І Всеукр. наук.-практ. конференції (11-12 квітня 2018 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 57–60.
 • Нестерчук І. К. Термінологія гастрономічного туризму. Наука. Молодь. Екологія–2018 : зб. матеріалів XІV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (17 травня 2018 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2018. С. 128–129.
 •  Нестерчук І. К. Гастрономічний туризм в каркасі фізико-географічного районування Правобережного Полісся. Наука. Молодь. Екологія–2019 : зб. матеріалів XV Всеукр. наук.-практ. конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (16 травня 2019 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 136–137.
 • Нестерчук І. К. Правові засади організації гастрономічного туризму в об’єднаних територіальних громадах. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конференції (19 квітня 2018 р.). Житомир : Євенок О. О., 2018. С. 449–451.
 • Нестерчук І. К.  Гастрономічні розвідки на територіях техногенних катастроф  як інструмент збереження етнокультурних феноменів. Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції (Житомир, 2018 р.). Житомир : Житомир. нац. агроекол. ун-т, 2018. С. 158–163.
 • Нестерчук І. К. Фізико-географічного районування Правобережного Полісся як польові студії гастрономічного туризму. Основні шляхи збереження лучно-степових екосистем України : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції (20-22 червня 2018 р.). Суми, 2018. С. 136–139.
 •  Нестерчук І. К. Автентичність культурно-історичного ресурсу – їжі в площині етнографічне районування Правобережного Полісся. Сучасний рух науки : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (1-2 жовтня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 431–436.
 • Нестерчук І. К.  Гастрономічний туризм в географічно-регіональних полімасштабних процесах. Технології харчових продуктів і комбікормів : зб. тез доп. круглого столу Міжнар. наук.-практ. конференції (27 вересня 2018 р.). Одеса, 2018. С. 41–43.
 • Нестерчук І. К. Розвиток сільської кооперації на сільських територіях Житомирщини. Роль аграрних навчальних закладів у формуванні механізмів розвитку сільської кооперації сільських територій : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 жовтня 2018 р.). Київ, 2018. С. 24–27.
 • Нестерчук І. К. Атрактивність і туристична привабливість рельєфу Правобережного Полісся для розвитку гастрономічного туризму. Сучасний рух науки : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (6-7 грудня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 928–937.
 • Нестерчук І. К. Етнічне навантаження їжі як стійкої компоненти культури та каркасу у сфері гастрономічного туризму. Фінансове забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу у прикордонних регіонах : матеріали Міжнар. наук. інтернет-конференції (14 травня 2018 р.). Чернівці, 2019. С. 186–188.
 • Нестерчук І. К. Комунікаційний аспект проведення гастрономічних фестивалів. Міжнародні та регіональні системи. Актуальні питання міжнародних відносин і регіональних студій : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конференції (17 травня 2019 р.). Луцьк, 2019. С. 99 –100.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічний туризм : види та особливості організації гастрономічних турів. Географія і туризм : наук. зб. 2019. Вип. 50 : Розвиток гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспективи імплементації Європейського досвіду : зб. тез Міжнар. наук. конф. (Київ, 30 травня 2019 р.). С. 81–82.
 • Нестерчук І. К. Terminology, nomens, escapism and nomadism of the gastronomic tourism. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конференції  (23 травня 2019 р/). Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 36–39.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічні події як драйвер розвитку малих міст. Сучасний рух науки : зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (3-4 жовтня 2017 р.). Дніпро, 2019. Т. 2. С. 609–613.
 • Нестерчук І. К. Оцінка та основні етапи формування туристично-рекреаційного та гастрономічного потенціалів регіону в контексті розвитку гастрономічного туризму. Perspectives of world science and education : The 2nd International scientific and practical conference (October 30-31, 2019). Osaka, Japan : CPN Publishing Group, 2019. Р. 240–247.
 • Нестерчук І. К. Етапи розвитку землеробства на території Правобережного Полісся в площині розвитку гастрономічного туризму. Тopical issues of the development of modern science : Abstracts of III International Scientific and Practical Conference (November 13-15, 2019). Sofia, Bulgaria : CPN Publishing Group, 2019. Р. 427–431.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічно-туристичне районування. Рerspectives of world science and education : Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference (December 25-27, 2019). Osaka, Japan : CPN Publishing Group, 2019. Р. 624–628.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічний фестиваль та його значення для брендингу території у контексті вірменської культури. Україна–Вірменія: історія, культура, туризм : матеріали і тези Міжнар. наук.-практ. конференції (Київ, 15-16 квітня 2019 р.). Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2020. С. 111–115.
 • Нестерчук І. К. The phenomenon of gastronomic tourism through the prism of poststructuralism. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference (5-7 February, 2020) Liverpool, United Kingdom, 2020. Р. 281–287.
 • Nesterchuck I. Еthnic loading of food as a sustainable culture component in the form of physical-geographical, soil and ethnographic zoning of the Right-bank Polissya. Організація та управління у сфері послуг : зб. матеріалів Міжнар. наук. інтернет-конференції (8 травня 2020 р.). Ополлє, 2020. С. 334–246.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічна дестинація: теоретичне перезавантаження. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (22 травня 2020 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2020. С. 21–22.
 • Нестерчук І. К. Імпульси гастрономічного туризму в об‘єднаних територіальних громадах. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference (14-16 June, 2020) Barcelona, Spain, 2020. Р. 225–229.

Підручники:

 • Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві : підручник / В. В. Тарасова, І. К. Нестерчук, І. М. Ковалевська, І. В. Мартинчук. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 456 с.
 • Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туристичній діяльності : підручник / В. В. Тарасова, І. К. Нестерчук, І. М. Ковалевська, І. В. Мартинчук. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 372 с.
 • Економічний аналіз туристичних підприємств : підручник / В. В. Тарасова, О. В. Скидан, І. К. Нестерчук, І. М. Ковалевська. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 371 с.
 • Курортологія : підручник / В. В. Тарасова, О. В. Скидан, І. К. Нестерчук, І. М. Ковалевська. Житомир : О. О. Євенок, 2019. 252 с.

Навчальні посібники:

 • Ландшафтна екологія : навч. посібник / О. В. Швайка, І. К. Нестерчук, Н. О. Рябцева та ін. Житомир : О. О. Євенок, 2017. 196 с.
 • Туристичне краєзнавство : навч. посібник / І. К. Нестерчук, Л. І. Махорін, С. В. Тищенко, Т. М. Чернишова. Житомир : Рута, 2019. 188 с.
 • Нестерчук І. К., Шевчук Б. Л. Культурний, етнічний та гастрономічний туризм : навч. посібник. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 150 с.
 • Рекреаційні ресурси України : навч. посібник / Т. М. Чернишова, І. К. Нестерчук, Б. Л. Шевчук та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 130 с.
 • Рекреаційні комплекси світу : навч. посібник / І. К. Нестерчук, А. С. Осіпчук, Т. М. Чернишова та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 150 с.
 • Технологія ресторанної справи : навч. посібник / І. К. Нестерчук, А. С. Осіпчук, Т. М. Чернишова та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 170 с.
 • Технологія готельної справи : навч. посібник / І. К. Нестерчук, С. В. Тищенко, Т. М. Чернишова та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 224 с.

Монографії:

 • Nesterchuck I. Еthnic loading of food as a sustainable culture component in the form of physical-geographical, soil and ethnographic zoning of the Right-bank Polissya. Organization and management in the services’ sphere on selected examples: monograph / by eds. Nestorenko, T. Pokusa. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. P. 788-793.
 • Нестерчук І. К. Геоекологічний аналіз: концептуальні підходи, сталий розвиток : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2011. 312 с.

Основні наукові статті у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS:

 • Oreshchenko A. V., Nesterchuk I.K. Development and use of a geoinformation system for revealing urban problems. Journal of Geography in Higher Education. Vol. 2/2 (86). P. 32–41.
 • Еthnic loading of food as a sustainable culture component in the form of physical-geographical, soil and ethnographic zoning of the right-bank Polissia / I. Nesterchuk, A. Osipchuk, T. Chernyshova et al. GeoJournal of Tourism and Geosites. 30 (2 supplement). Р. 788–794.

Основні науково-методичні публікації:

 • Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Організація готельної справи» студентами освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 24–«Сфера обслуговування» спец. 242‒«Туризм» – Освітня програма «Туризм» / уклад.: І. К. Нестерчук, А. С. Осіпчук. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 36 с.
 • Силабус навчальної дисципліни «Проектування та планування туристичних маршрутів» : для студ., які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спец. 242‒«Туризм» галузь знань 24–«Сфера обслуговування» – Освітня програма «Туризм». Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 8 с.
 • Силабус навчальної дисципліни «Організація готельної справи» : для студ., які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спец. 242‒«Туризм» галузь знань 24–«Сфера обслуговування» – Освітня програма «Туризм». Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 8 с.
 • Силабус навчальної дисципліни «Туристична картографія» : для студ., які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спец. 242‒«Туризм» галузь знань 24–«Сфера обслуговування» – Освітня програма «Туризм». Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 8 с.
 • Силабус навчальної дисципліни «Географія туризму» : для студ., які навчаються на першому (бакалаврському) рівні за спец. 242‒«Туризм» галузь знань 24–«Сфера обслуговування» – Освітня програма «Туризм». Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 8 с.
 • Нестерчук І. К., Чернишова Т. М. Географія туризму : конспект лекцій для спец. «Туризм». Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 46 с.
 • Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Туристична картографія» студентами освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 24–«Сфера обслуговування» спеціальності 242‒«Туризм» – Освітня програма «Туризм» / уклад.: І. К. Нестерчук, А. С. Осіпчук. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. 36 с.

Керівництво студентськими науковими роботами:

 • Кучер М. М. Конструктивно-географічні основи та економіко-організаційні засади формування сільського зеленого туризму Житомирської області (2017 р., Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі наук «Географічні науки», шифр роботи: «Сільський туризм», учасник).

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • Конструктивно-географічні та організаційно-економічні засади розвитку інноваційних видів туризму на території Правобережного Полісся (Державний реєстраційний номер 0117U007357) – керівник;
 • Організаційно-економічні засади розвитку екологічного туризму (Державний реєстраційний номер 0119U103399) – керівник;
 • Гастрономічний туризм: теоретично-методологічний конструкт та перспективи імплементації гастрономічних досліджень у сфері туризму рекреації (Державний реєстраційний номер 0119U103398) – керівник.
 • «Картографо-аналітична оцінка ландшафтних комплексів та структури земельних угідь Правобережного Полісся. (Державний реєстраційний номер 011U000500. – відповідальний виконавець. Результати цієї роботи затверджено Вченою радою ЖНЕУ протокол від 28.12.16. № 6.

Підвищення кваліфікації.

 • Онлайн-стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його нормативно-правове впровадження у підготовці фахівців з економіки, туризму, готельно-ресторанної справи та державного управління», Вища школа туризму і екології в Сухій Бескидській, м. Суха-Бескидська, Польща (180 ECTS) від 14.09.20 р;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України за темою «НПП аграрних навчальних закладів з використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі», свідоцтво СС 00493706/0011588-16 від 15.12.2016 р.

Деякі доповіді, виступи, інтерв’ю:

 • Нестерчук І. К. Гастрономічна культура – економіці регіону : [доповідь]. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конференції (26 травня 2017 р.). Житомир : Євенок О. О., 2017. С. 92–96.
 • Нестерчук І. К. Фізико-географічне районування Правобережного Полісся: питання методології та практики управління у сфері туризму : [доповідь]. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конференції (25 травня 2018 р.). Житомир : Євенок О. О., 2018. С. 55–59.
 • Нестерчук І. К. Terminology, nomens, escapism and nomadism of the gastronomic tourism : [доповідь]. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конференції (23 травня 2019 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 36–39.
 • Нестерчук І. К. Гастрономічна дестинація: теоретичне перезавантаження : [доповідь]. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (22 травня 2020 р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2020. С. 21–22.

Закордонні стажування:

 • Онлайн-стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його нормативно-правове впровадження у підготовку фахівців з економіки, туризму, готельно-ресторанної справи та державного управління», Вища школа туризму і екології в Сухій Бескидській, м. Суха-Бескидська, Польща (180 ECTS) від 14.09.20 р;

Персональна сторінкаhttps://www.facebook.com/nester.geoek

Тел.: 0978340002

Робоче місце: каб. 4, корпус 1

e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.