Співпраця із стейкхолдерами кафедри туризму акцентує увагу на таких векторах розвитку:

  • нормативне врегулювання співпраці зі стейколдерами (принцип урахування кон’юнктури ринку праці, принцип реалізації експертності стейкхолдерів)
  • моніторинг цілей освітньої програми та програмних результатів з урахуванням потреб роботодавців, здобувачів вищої освіти, академічної спільноти, інших зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів

Громадська рада стейкхолдерів ОП «Туризм»

Голова Громадської ради стейкхолдерів ОП «Туризм»

Дехтяренко Сергій Сергійович, директор туристичної агенції

 «Патріот» м. Житомир

Члени Громадської ради стейкхолдерів ОП «Туризм»

Весельська Ніна Володимирівна

керуюча рестораном «Прімавера» ТОВ «Рейкарц

 Хотел Менеджмент» м. Житомир

Шелестюк Андрій Миколайович

директор громадської організації

«Житомирська туристична асоціація» м. Житомир

Величко Інна Аркадіївна

уповноважений представник Спілки сільського

зеленого туризму України в Житомирській області,

власниця культурно-мистецького цеентру «Поліська хата»

с. Городське Коростишівський район

Івченко Анна  Михайлівна

голова обласної мистецько-культурної спілки 

народних майстрів «Мистецьке Полісся» м. Житомир

Білоусов Сергій Володимирович

директор туристичної агенції «На валізах»

м. Житомир

Бурутіна Ірена Григорівна

директор туристичної агенції «Мер-Ха-Ба»

м. Житомир

Євтушенко Федір Володимирович

власник приватного музейного комплексу 

«Ремісничий двір» м. Житомир

Дячук Ірина Дмитрівна

директор музею космонавтики імені С. П. Корольова

 м. Житомир 

До уваги всіх зацікавлених сторін! На громадське обговорення представлено проєкт освітньо-професійної програми «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Пропозиції та зауваження щодо змістовної частини освітньої програми надсилати за адресою: Житомирський національний агроекологічний університет, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7. Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проєкт освітньої програми «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

(Гарант – Нестерчук  І. К. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

 Шановні стейкхолдери! Кафедра туризму в рамках забезпечення якості підготовки здобувачів ОП «Туризм  здійснює систематичний перегляд осітньо-професійної програми. З цією метою на постійній основі проводиться анкетування за наведеними нижче опитувальниками. Запрошуємо долучитися усіх зацікавлених за відповідними посиланнями. 

     Нам важливо отримати вашу думку щодо неї: її змістовності, доступності, якості викладання, забезпеченості. Опитування є анонімним. Його результати будуть використовуватись лише в узагальненому вигляді. 

    Шановні батьки! у зв’язку з проведенням моніторингу якості освітніх послуг просимо оцінити ступінь вашої задоволеності діяльністю навчального закладу та врахувати результати опитування  в удосконаленні освітньої програми  «Туризм». Просимо вас відповісти на запитання анкети, проставивши позначку навпроти найбільш прийнятної для вас відповіді. Заздалегідь дякуємо за співпрацю!

    Нам важливо мати зворотний зв'язок з усіма випускниками спеціальності «Туризм» Поліського національного університету. Розроблено анкету для випускників ОПП «Туризм» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм».

    Вдячні за участь, ваша думка важлива! 

    

    Кафедра туризму, реалізуючи передові практики, рекомендовані Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, продовжуватиме вивчати думку здобувачів вищої освіти та всіх зацікавлених стейкхолдерів та враховувати її у плануванні роботи кафедри і щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою «Туризм» доводитиме її до відома керівництва університету та широкого загалу.

 

АНКЕТА

ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ ПОЛІСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЩОДО РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ВИКЛАДАЧІВ ЗА ОП "ТУРИЗМ"

(ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКІЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ)

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ можна  за посиланнями :

 

АНКЕТА

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ (ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ВИПУСКНИКІВ, РОБОТОДАВЦІВ, АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ) ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ЗМІСТОВНОГО НАПОВНЕННЯ ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТЕНТАМИ ОПП «ТУРИЗМ»  І ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЛІСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

(ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКІЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ)

 

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ можна  за посиланнями :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm2GQewSwnWvSVg_c_LUEjuv4o8bJcnRcdZi-atWLsUmabow/viewform?usp=sf_link

 

АНКЕТА

ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ТУРИЗМ»  У ПОЛІСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ПРОСИМО ВАС ВІДПОВІСТИ НА ЗАПИТАННЯ АНКЕТИ, ПРОСТАВИВШИ ПОЗНАЧКУ НАВПРОТИ НАЙБІЛЬШ ПРИЙНЯТНОЇ ДЛЯ ВАС ВІДПОВІДІ.  ЗАЗДАЛЕГІДЬ ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!

(ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКІЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ)

 

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ можна  за посиланнями :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIObubFbD54JWmkGVGSxWYBCpgcOw1l7PcQejyUt67FoKVpQ/viewform?usp=sf_link

 

АНКЕТА

ДЛЯ ОПИТУВАННЯ БАТЬКІВ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЩОДО ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 «ТУРИЗМ» У ПОЛІСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

(ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКІЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ)

 

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ можна  за посиланнями :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVu_V4mwSoL3buWghTilQvr512FDZaeAGa6f90YAink7vVUQ/viewform?usp=sf_link

 

АНКЕТА

ОПИТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ТУРИЗМ» У ПОЛІСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ можна  за посиланнями :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHFzLifGLFx55MiLbHROdZ78riiJ1aNyH6f0RqembHYSl1Ww/viewform?usp=sf_link

 

АНКЕТА

«ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ВИКЛАДАЧІВ ЗА ОПП «ТУРИЗМ» 

ПОЛІСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ можна  за посиланнями :

        https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8D_SDdzyYme3jRWwG3j1lAgg1S9cCXDXT9qgH9cwi09qhWA/viewform?usp=sf_link

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «ТУРИЗМ» У ПОЛІСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ОЗНАЙОМИТИСЯ З РЕЗУЛЬТАТАМИ АНКЕТУВАННЯ можна за наступними посиланнями:

Опитування батьків

Опитування випускників

Опитування здобувачів вищої освіти

Опитування викладачів

 

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДО ОПП «ТУРИЗМ» 2020 ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ГАЛУЗІ 24 «СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 242 «ТУРИЗМ»

У зв’язку з потребами ринку праці та посиленням професійної підготовки пропонуємо поглибити формування іншомовної комунікативної компетенції. 

Радимо у робочій програмі освітніх компонент циклу професійної підготовки, зокрема «Туристичне країнознавство», «Організація екскурсійної діяльності», один із  модулів викладати іноземною мовою.

Спрямувати підготовку майбутніх спеціалістів на формування  в них спеціальних компетентностей, повязаних з безпекою в туризмі, страхуванням, формальностями, міжнародним та регіональним ринком туристичних послуг, системами резервування та бронювання в туризмі, національними туристичними організаціями, управлінням дестинаціями, проектування та планування туристичних маршрутів, туристичною логістикою, інноваційними технологіями в туризмі.

Доцільно залучити до проведення практичних, лабораторних занять провідних фахівців-практиків туристичних підприємств області, що надасть змогу здобувачу вищої освіти оволодіти навичками щодо формування туристичного продукту і просування туристичних послуг, туристичних та екскурсійних маршрутів за певною тематикою і видами туризму, щоб професійна підготовка  майбутніх фахівців з туризму ґрунтувалася на особливостях підприємницької, інноваційної діяльності у сфері туризму, рекреації, розваг.

Активно підвищувати комп’ютерну грамотність здобувачів вищої освіти та використовувати сучасні системи бронювання та резервування, ліцензійні програмні продукти під час викладання навчальних дисциплін. 

Поглибити ґрунтовні характеристики щодо розуміння функціонування ринку у здобувача вищої освіти та забезпечити загальні компетентності, бізнес-компетентності, увівши до навчального процесу економічні дисципліни загальнотеоретичного профілю. 

Радимо посилити правову культуру та ввести до навчального плану дисципліну повязану з основами правового регулювання в туризмі курс, що забезпечить глибокі знання прикладного характеру, які стануть у нагоді фахівцю у галузі туризму та готельно-ресторанного бізнесу.

Рекомендація з метою реалізації права здобувача на оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів в університеті довести до його  відома про порядок оскарження процедури проведення та результатів контрольних заходів.

Рекомендуємо з метою врахування думки здобувачів та інших стейкхолдерів щодо якості та об'єктивності системи оцінювання, провести періодичні опитування (анкетування) здобувачів та випускників, батьків.

Перегляньте та узгодьте компоненти освітньо-професійної програми та їх логічну послідовність (структурно-логічну схему ОПП «Туризм»). 

Рекомендація відмовитись від моделі вибору здобувачами освіти дисциплін за блоками, що може обмежувати їх академічну свободу. 

Рекомендація вибіркові компоненти освітньо-професійної програми обирати здобувачам вищої освіти індивідуально із створеного, запропонованого  випусковими кафедрами каталогу вибіркових навчальних дисциплін, дисциплін з каталогу університету з детальними експлікаціями, з урахуванням особистих уподобань та перспектив майбутньої професійної діяльності.

Забезпечити реальну можливість формування студентом індивідуальної освітньої траєкторії та сприяти  академічній мобільності.

Рекомендуємо збільшити терміни на підготовку кваліфікаційної роботи для більш якісного оформлення результатів власних наукових досліджень та захисту кваліфікаційної роботи (до 5 кредитів). 

Компетентності (загальні та спеціальні) мають забезпечуватися обов’язковими компонентами із циклу загальної та професійної підготовки та врахувати в освітньо-професійній програмі особливості формування програмних результатів навчання окремими освітніми компонентами.

Ретельно вивірити матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми і матрицю забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми, уникнувши незначних невідповідностей.