Посада

Доцент кафедри туризму

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 2000 році закінчила Інститут підприємництва та сучасних технологій за спеціальністю «Фінанси»

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) на тему «Формування і використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств» захистила у 2007 році в Державному агроекологічному університеті і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук

Сфера наукових інтересів

Дослідження процесу формування та використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств, розвиток туризму, інтелектуалізація туристичної діяльності, удосконалення туроперейтингу в Україні.

Загальна кількість публікацій

Більше 50 публікацій, з них у фахових виданнях – 20 публікацій. Навчальний посібник – 1. Навчально-методичних праць – 8.

Основні наукові та методичні праці: