Посада

Доцент кафедри туризму

Науковий ступінь

кандидат історичних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2007 році закінчив з відзнакою Житомирський державний університет ім. І. Франка, здобув спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Історія» та кваліфікацію вчителя історії та правознавства.

Тема дисертації та рік захисту

У 2018 р. захистив дисертаційну роботу на тему «Волинська казенна палата наприкінці XVIII – у 60-х рр. ХІХ ст.: структура, повноваження та соціальні наслідки діяльності» в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук.

Сфера наукових інтересів

Організація екскурсійної діяльності, спортивно-оздоровчий туризм, туристичне країнознавство, проблеми збереження історико-культурної туристичних ресурсів, історія Волині у ХІХ ст.

Загальна кількість публікацій

13 публікацій, з них у фахових виданнях – 5. Навчально-методичних праць – 10.

Основні наукові та методичні праці:
  • Шевчук Б. Л. Законодательное регулирование и практика применения налоговых, контрольных, ревизских и хозяйственных полномочий Волынской казенной палаты в отношении евреев в 1796-1860-х гг. / Б. Л. Шевчук // Сумський історико-архівний журнал. – 2014. – № XXIII. – С. 38–47.
  • 2. Шевчук Б. Л. Законодавче врегулювання військової повинності громадян і однодворців західних губерній у Російській імперії в дореформений період / Б. Л. Шевчук // Гадяцька угода в контексті польсько-українських відносин. Збірник наукових праць. – Житомир, 2013. – С. 121–130.
  • 3. Шевчук Б. Л. Правові аспекти стягнення акцизного збору зі спиртних напоїв на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. / Б. Л. Шевчук // Літописець: Збірник тез за матеріалами Міжвузівської регіональної науково-практичної конференції «Конституційно-правові засади розвитку механізму забезпечення прав людини» (Житомир, 10 грудня 2013 року). – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 55–56.
  • 4. Шевчук Б. Л. Структура і повноваження казенної палати у дореформений період: історіографія питання / Б. Л. Шевчук // Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (Житомир, 7–8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014. – С. 123–126.
  • 5. Шевчук Б. Л. Повне зібрання законів Російської імперії як джерело дослідження історії Волинської казенної палати у дореформений період / Б. Л. Шевчук // Літописець. Збірник наукових праць. Випуск 10. – Житомир; видавничий центр ЖДУ, 2015. – С. 27–3