Посада

Асистент кафедри туризму

Дані про вищу освіту

У 2015 році закінчила навчання в Житомирському національному агроекологічному університеті за напрямом підготовки «Менеджмент ЗЕД», здобула освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр».

Тема дисертації та рік захисту
У 2017 році на Вченій раді Житомирського національного агроекологічного університету затвердила тему наукового дослідження: «Організаційно-економічні засади розвитку екологічного туризму»
Сфера наукових інтересів

Екологічний туризм, розвиток інноваційних видів туризму, філософія екологічної свідомості.

Загальна кількість публікацій

6 публікацій, з них у фахових виданнях – 1. Навчально-методичних праць – 10.

Основні наукові та методичні праці:
  • 1. Осіпчук А. С. Теоретичний аспект генезису екологічного туризму в Україні / А. С. Осіпчук // Часопис картографії. – 2018 – Вип. 18. – С. 59–69.

  • 2. Осіпчук А. С. Екологічний туризм як напрям розвитку органічного виробництва / А. С. Осіпчук // Органічне виробництво і продовольча безпека: [зб. доп. учасн. VI Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : О. О. Євенок, 2018. – С. 376–381.

  • 3. Осіпчук А. С. Приховані небезпеки в туризмі // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практична конференції «Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення». – Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет 2018. – С. 278–283.

  • 4. Осіпчук А. С. Комплексний підхід до популяризації екологічного туризму // Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети: матеріали IІ Всеукр. наук.-практ. конф., 25 травня 2018 р. – Житомир: Вид-во ФОП Євенок О. О., 2018. – С. 59–65.

  • 5. Осіпчук А.С. Організаційно-економічний аспект формування сприятливого середовища для розвитку туризму // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети:. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – С. 77–81.