Посада

Асистент кафедри туризму

Дані про вищу освіту

Працює в Поліському національному університеті з 2015 р.

Педагогічний стаж – 1 рік

Професійний стаж – 2 роки

Scopus Author ID: 57218956738, h-index = 1

ORCID ID: 0000-0001-8616-7124

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=-870hM0AAAAJ, h-index = 1

 

 

Базова освіта:

Диплом про закінчення Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» від 27.02.2015 р. ТМ № 47778614

Навчальні курси: організація готельної справи, організація послуг харчування, туристична логістика.

 

Підвищення кваліфікації

 • Національний університет біоресурсів і природо-користування України. ННІ післядипломної освіти СС 00493706/011323-20. 17 лютого 2020 р. – 28 лютого 2020 р. 90 год.
 • На базі Житомирського національного агроекологічного університету пройдено навчальний курс «ArcGIS базовий» з 17.02-17.06.2020.

 

Закордонні стажування:

Онлайн-стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його нормативно-правове впровадження у підготовку фахівців з економіки, туризму, готельно-ресторанної справи та державного управління», Вища школа туризму і екології в Сухій Бескидській, м. Суха-Бескидська, Польща з 27.08 по 29.09.2020р.

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатська дисертація: У 2017 році Вченою радою Житомирського національного агроекологічного університету затверджено тему: «Організаційно-економічні засади розвитку екологічного туризму».

Сфера наукових інтересів

Популяризація екологічного туризму, розвиток інноваційних видів туризму, філософія екологічної свідомості, просування регіональних туристичних магнітів, діяльність національних туристичних організацій, економіко-організаційні механізми розвитку туристичної діяльності.

Загальна кількість публікацій
Основні наукові та методичні праці:

Публікації:

 • Осіпчук А. С. Теоретичний аспект генезису екологічного туризму в Україні. Часопис картографії. 2018. Вип. 18. С. 59–69.
 • Chernyshova T., Osipchuk A., Tyshchenkо S. Analysis of the tourist services market in Ukraine: problems and prospects. Zeszyty Naukowe WSTiE. T. 17, nr 1/2020, S. 21-32

Навчальні посібники:

 • Рекреаційні ресурси України : навч. посіб. /  Т. М. Чернишова, І. К. Нестерчук, Б. Л. Шевчук, С.В.  Тищенко, , А. С. Осіпчук. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 130с
 • Рекреаційні комплекси світу : навч. посіб. / І. К. Нестерчук, А. С. Осіпчук,  Т.М. Чернишова, Б. Л. Шевчук, С.В. Тищенко . Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 150 с.
 • Технологія ресторанної справи : навч. посіб. /  І. К. Нестерчук, С.В. Тищенко, Т.М. Чернишова, Б. Л. Шевчук, А. С. Осіпчук. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 170 с.
 • Технологія готельної справи : навч. посіб. / І. К. Нестерчук, А. С. Осіпчук.,  С.В. Тищенко, Т.М. Чернишова, Б. Л. Шевчук Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 224 с.

Основні наукові статті у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS:

Nesterchuk, I., Osipchuk, A., Chernyshova, T., Shevchuk, B., & Bondarenko, E. (2020). Еthnic loading of food as a sustainable culture component in the form of physical-geographical, soil and ethnographic zoning of the right-bank Polissia. GeoJournal of Tourism and Geosites, 30(2 supplement), 9–20. https://doi.org/10.30892/gtg.302spl01-4xx.

Основні науково-методичні публікації:

 • Нестерчук І. К., Тарасова В. В., Бондаренко Е. Л., Тищенко С. В., Осіпчук А. С. Методичні вказівки для підготовки та виконання курсових робіт з дисципліни «Технологія готельної справи» студентами освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 242 «Туризм» усіх форм навчання / розроб. І.К. Нестерчук, В.В. Тарасова, Е.Л. Бондаренко, С.В. Тищенко, А.С. Осіпчук. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 30 с.
 • Нестерчук І. К., Осіпчук А. С. Географія світового господарства: конспект лекцій для спец. «Туризм» Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 65 с.
 • Тищенко С. В., Осіпчук А. С. Методичні рекомендації та завдання для лабораторних робіт з навчальної дисципліни Технологія ресторанної справи для спец. «Туризм». Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 55 с.

Опубліковані наукові праці апробаційного характеру:

 • Осіпчук А. С. Правовий дискурс туристичної діяльності. Суспільно-географічні процеси в Східно-Центральній Європі: проблеми, тенденції, напрями : матеріали ІІІ Міжнар. наук.- географ. конф. Берегове, 26–27 березня 2020 р. С. 549-557
 • Осіпчук А. С., Чернишова Т.М. Роль туризму у розбудові сільських територій. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : ЖНАЕУ,    С.22-26
 • Осіпчук А. С. Філософія екологічної свідомості. Scientific achievements of modern society : Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Liverpool, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2020. Р. 972-978.
 • Осіпчук А.С. Організаційно-економічний аспект формування сприятливого середовища для розвитку туризму. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конф. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С. 77–81.
 • Осіпчук А. С. Приховані небезпеки в туризмі. Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Міжнар. науково-практ. конф. Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет. 2018. С. 278–283.
 • Осіпчук А. С. Комплексний підхід до популяризації екологічного туризму. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : зб. матеріалів IІ Всеукр. наук.-практ. конф., 2018. Житомир : Євенок О. О., 2018. С. 59–65.

Керівництво студентськими науковими роботами:

 • Osipchuk A., Tyshchenko S., Zelinska M. Information as a commodity in the field of tourism. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : ЖНАЕУ,   С. 51-53
 • Osipchuk A., Posternak J. Holidays in Covid-19 conditions: review of tourism in different countries. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : ЖНАЕУ,   С. 49-51.

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • Конструктивно-географічні та організаційно-економічні засади розвитку інноваційних видів туризму на території Правобережного Полісся (Державний реєстраційний номер 0117U007357) – виконавець;
 • Організаційно-економічні засади розвитку екологічного туризму (Державний реєстраційний номер 0119U103399) – відповідальний виконавець;

Персональна сторінка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100022097862946

Контакти:

Тел.: +38096-726-58-05

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робоче місце: каб. 1, корпус 1