Посада

Завідувач кафедри туризму

Науковий ступінь

кандидат географічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2004 році закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «географія» та здобула кваліфікацію географа, геоеколога, менеджера природокористування, викладача географії, основ економіки та екології.

Тема дисертації та рік захисту

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Геоекологічний аналіз регіону (на прикладі Житомирської області)» за спеціалізацією «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів».

Сфера наукових інтересів

Геоекологічний аналіз території, управління використанням природних ресурсів, тематичне картографування, туризм.

Загальна кількість публікацій

60 публікацій, з них у фахових виданнях – 25 публікацій. Навчально-методичних праць – 20 публікацій.

Основні наукові та методичні праці: