Своїм пріоритетним завданням кадровий склад кафедри туризму вбачає забезпечення, на високому науково-методичному рівні, викладання навчальних дисциплін для бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 242 «Туризм». Головним завданням науково-дослідної діяльності кафедри є підтримка та розвиток сільського зеленого туризму у регіоні, дослідження рекреаційного потенціалу регіону, розвиток інфраструктури регіону в рамках стратегії розвитку туризму в Україні, розвиток туризму у Житомирській області та його потенціал в умовах глобалізації.

Історія кафедри

Кафедра туризму була створена у жовтні 2016 року (наказ №355-к від 11.10.2016) з метою забезпечення викладання навчальних дисциплін для студентів і є випусковою з підготовки фахівців у галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за спеціальністю 242 «Туризм» освітнього ступеня «Бакалавр» з кваліфікацією «Бакалавр з туризму».

Колектив кафедри туризму

Колектив кафедри туризму

Дисципліни

Для забезпечення фахової підготовки студентів зі спеціальності «Туризм» на кафедрі викладається біля 40 дисциплін:

 • Географія населення та розселення
 • Географічні інформаційні системи та технології в туризмі
 • Екологія
 • Туристичне країнознавство
 • Методи рекреаційно-географічних досліджень
 • Ландшафтознавство
 • Картографія
 • Топографія з основами геодезії
 • Фізична географія материків і океанів
 • Рекреалогія
 • Географія туризму
 • Рекреаційні комплекси світу
 • Основи туризмознавства
 • Туристсько-краєзнавча діяльність та моніторинг географічного середовища
 • Організація туристичних подорожей
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Туроперейтинг
 • Туристичне краєзнавство
 • Курортологія
 • Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туристичній діяльності
 • Рекреаційні ресурси України
 • Організація ресторанного господарства
 • Організація готельного господарства
 • Гідрологія материків і океанів
 • Геологія з основами геоморфології
 • Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві
 • Ґрунтознавство з основами географії
 • Географія України
 • Заповідна справа
 • Географія природно-ресурсного потенціалу
 • Технологія туристської діяльності
 • Екологічний туризм
 • Географія світового  господарства
 • Спортивно-оздоровчий туризм
 • Туристська та рекреаційна картографія
 • Регіональна економіка
 • Страхування в туризмі
 • Сільський зелений туризм