Посада

Доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 2009 р. закінчив Житомирський національний агроекологічний університет та отримав диплом магістра з менеджменту організацій.

У 2012 р. закінчив Перші київські державні курси іноземних мов (рівень B2).

У 2013 р. закінчив Університет сучасних знань та отримав диплом спеціаліста з правознавства.

У 2016 р. закінчив Житомирський національний агроекологічний університет та отримав диплом спеціаліста з агрономії та диплом спеціаліста з менеджменту ЗЕД.

21.07.2016–03.08.2016 – проходив стажування в Міністерстві сільського господарства США.

04.08.2016–07.12.2016 – проходив стажування в Державному Університеті Огайо (США).

Тема дисертації та рік захисту

В 2013 році захистив дисертацію на тему «Формування та ефективність використання машинно-тракторних парків сільськогосподарських підприємств» на засіданні спеціалізованої вченої ради Львівського національного аграрного університету за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств.

Загальна кількість публікацій

22

Основні наукові та методичні праці: