Посада, науковий ступінь, звання:

професор кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, доктор економічних наук, професор

 

Дисципліни, що викладає:

 • Міжнародні конфлікти та переговори
Сфера наукових інтересів:

Міжнародні інтеграційні процеси, економічна глобалізація.

 

Освіта:

 • Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність “Політична економія”;
 • аспірантура Інституту економіки АН УРСР;
 • докторантура Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка

Наукова школа:

 • підготовка аспірантів та докторантів;
 • автор більш, ніж 100 наукових праць;

Наукові праці, посібники, підручники (окремі за останні 5 років):
 1. Дудченко М.А. ІКТ як рушійна сила економічного зростання в умовах глобалізованого середовища / М.А. Дудченко// Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск). – 2019. - № 20. – С.12-13. - Режим доступу: https://cutt.ly/ljPiBnS
 2. Дудченко М.А. Ефективний експортний потенціал як рушійна сила розвитку справедливої торгівлі / М.А. Дудченко// Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск). – 2018. - № 16. –С. 38-40. - Режим доступу: https://cutt.ly/PjPu8dA
 3. Дудченко М.А. Проблеми диверсифікації українського експорту в контексті змін на міжнародному ринку / М.А. Дудченко// Вісник КНУ Міжнародні відносини ¬ 2018. - С. 28-32. - Режим доступу: http://cutt.ly/ah5xUcX
 4. Дудченко М.А. Інноваційно-технологічна відсталість України як фактор економічної дезінтеграції з європейського простору / М.А. Дудченко // Міжнародні відносини. Серія "Економічні науки". (Спеціальний випуск). ¬ 2017. №11 - Режим доступу:  https://cutt.ly/qh5xSCi
 5. Дудченко М.А. Інститути спільного інвестування в контексті розвитку економічної солідарності /  М.А. Дудченко // Матеріали міжнародного симпозіуму «Соціальна та економічна солідарність – український вибір» 28 січня 2016 р. – Київ: КНУ ім. Т.Шевченка. – С. 43-44. -  Режим доступу: http://www.ugouaem.com/news/sse.html
 6. Дудченко М.А. Роль іноземних інвестицій у підвищенні національної конкурентоспроможності / М.А. Дудченко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку і аудиту. – 2015. - № 3.- с. 52-57. - Режим доступу:  https://cutt.ly/fh5xWng
 7. Дудченко М.А. Реалії та перспективи іноземного інвестування в економіку України / М. А. Дудченко // Економіка і менеджмент культури . - 2013. - № 2. - С. 9-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekmk_2013_2_4
 8. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності : монографія / [А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, М. А. Дудченко та ін.]. – К. : Знання України, 2004. – 304 с

Особисті заслуги:

Відмінник освіти України, академік академії наук вищої школи України,

віце-президент ГО «Української асоціації економістів-міжнарожників»