Посада, науковий ступінь, звання:

доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, кандидат економічних наук, доцент

 

Дисципліни, що викладає:

 • Економіка
 • Міжнародна макро- та мікроекономіка
 • Міжнародний економічний аналіз
 • Статистика та міжнародна бізнес-аналітика
 • Стратегія і тактика міжнародних переговорів
Сфера наукових інтересів

Теорії міжнародної економіки, міжнародна аналітична діяльність, міжнародна статистика, міжнародна інвестиційна діяльність

Освіта

- Державна агроекологічна академія України, м. Житомир, факультет економіки та агробізнесу, спеціальність “Облік і аудит ”, диплом спеціаліста;

- аспірантура: Державна агроекологічна академія України, м. Житомир (денна форма навчання), диплом кандидата економічних наук.

Тема дисертаційного дослідження

“Підвищення ефективності виробництва екологічно чистого м’яса ВРХ у сільськогосподарських підприємствах радіоактивно забруднених районів Полісся” (спец. 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва).

 

Додаткова освіта (підвищення кваліфікації, участь в наукових проєктах):

2017 р. стажування у Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти.

 

Наукова діяльність:

2016-2020 рр. – співвиконавець НДДКР «Контрольно-аналітичне забезпечення агробізнесу Північно-Західного регіону України в умовах Євроінтеграції» (№ДР 0116U005687).

2021-2024 рр. – співвиконавець НДР:  “Інноваційна модель зовнішньоекономічної політики в умовах кризи глобалізації”, №ДР 0120U101915.

 

Наукова школа:

керівництво науковою роботою студентів. 

 

Наукові праці, посібники, підручники (окремі за останні 5 років):

 1. Паламарчук Т.М., Русак О.П. Аналіз ринку органічної продукції: міжнародний та вітчизняний досвід. Збірник праць учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво і продовольча безпека» (27-28 травня 2021 року). Житомир: Поліський національний університет, 2021. С. 36–44.
 2. Паламарчук Т.М. Особливості аналізу маркетингової діяльності підприємства. Матер. V Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 23 жовтня 2020р. Умань, 2020. С. 90–94.
 3. Паламарчук Т.М., Русак О.П. Аналіз формування та розвитку ринку органічної продукції в Україні. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: Вид.-во Поліський національний університет. 2020. С. 208– 214.
 4. Русак О.П., Паламарчук Т.М. Аналіз розвитку агробізнесу в контексті формування територіального маркетингу. Наукові горизонти «SCIENTIFIC HORIZONS». Науковий журнал. 2020. № 3 (88). С. 34–44.
 5. Rusak O. P., Palamarchuk T. M., Chugaievska S. V. Development of organic agriculture in the context of European integration. Зб. наук. праць «Вчені записки».– (Ювілейний випуск). К.: КНЕУ. 2019. №20. С. 108–118.
 6. Микитюк В. М. Аналіз і перспективи розвитку агробізнесу: регіональний аспект / В.М. Микитюк, Т.М. Паламарчук, О.П. Русак // «НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ», «SCIENTIFIC HORIZONS» НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ. Житомир : ЖНАЕУ, 2019 р. № 3 (76) С. 30–37.
 7. Микитюк В.М. Економіко-статистичний аналіз регіонального виробництва продукції сільського господарства / В. М. Микитюк, Т. М. Паламарчук // Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Житомир, 15 травня 2019 року. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С.42–47.
 8. Микитюк В.М., Паламарчук Т.М., Русак О.П. Іноземне інвестування в Україні: аналітичні аспекти. Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту, 10-11 жовт. 2019 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С. 225–229.
 9. Василенко С. В. Формування вітчизняного ринку продукції скотарства в умовах євроінтеграції / С. В. Василенко, Т. М. Паламарчук // «НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ», «SCIENTIFIC HORIZONS» НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ. Житомир : ЖНАЕУ, 2018 р. № 6 (69) С. 72–78.
 10. Паламарчук Т. М. Економіко-статистичний аналіз виробництва продукції аграрних підприємств: регіональний аспект / Т. М. Паламарчук, С. В. Василенко // «НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ», «SCIENTIFIC HORIZONS» НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ. Житомир : ЖНАЕУ, 2018 р. № 5 (68) С. 78–86.
 11. Паламарчук Т. М. Аналіз національного розвитку органічного виробництва в умовах євроінтеграції / Т. М. Паламарчук, О. П. Русак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. Вип. 18. Ч. 2. С. 125–129.
 12. Русак О. П. Ідентифікація ризиків в умовах забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств / О. П. Русак, Т. М. Паламарчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. Вип. 12. Ч. 2. С. 103–106.
 13. Паламарчук Т. М. Економічний аналіз розвитку м’ясного скотарства в регіоні / Т. М. Паламарчук. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. 2017. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_1_11. 
 14. Паламарчук Т. М. Економічний аналіз та методологія його проведення / Т. М. Паламарчук, О. П. Русак // Вісник ЖНАЕУ. 2016. Вип. № 2(57), т. 2. С. 43–53.
 15. Паламарчук Т. М. Фінансовий аналіз: сутність та проблеми застосування / Т. М. Паламарчук // Вісник ЖНАЕУ. 2016. Вип. № 1(53), т. 2. С. 160–169.

Науковий профіль (ORCID, ResearcherID):

ORCID: 0000-0001-6622-3109

e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.