Своє пріоритетне завдання кадровий склад кафедри вбачає у забезпеченні якісного викладання дисциплін на бакалаврському та магістерському рівнях денної та заочної форм навчання за спеціальністю “Менеджмент ЗЕД” та іншими спеціальностями відповідно до профілю університету. Головним завданням науково-дослідної діяльності кафедри є дослідження актуальних тенденцій глобалізації економіки та світового сільського господарства, проблем євроінтеграційних процесів в аграрному секторі економіки, соціально-економічних проблем розвитку сільської економіки з врахуванням світового досвіду, сучасних механізмів та інструментів менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і управління міжнародними бізнес-структурами.

Кафедра проводить підготовку аспірантів і докторантів за спеціальностями: 08.00.03 – економіка та управління національними господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Історія кафедри

Кафедра менеджменту ЗЕД пройшла довгий час становлення і є однією із найстаріших кафедр університету. Кафедра була створена у 1994 р. і декілька разів змінювала свою назву. Перша її назва – кафедра менеджменту і агробізнесу (1994 р.), з часом (1996 р.) назва змінилася на кафедру зовнішньоекономічної діяльності підприємств. З 2012 р. кафедра набуває назву менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (Менеджменту ЗЕД) і має статус випускової зі спеціальності “Менеджмент ЗЕД”. Керівництво кафедри здійснювали д.е.н., проф. Зіновчук В.В. (з 13.04.1994 р по 30.08.1994 р.; 2004-2011 рр.) та д.е.н., проф. Зінчук Т.О. (1994-2004 рр.;  з 20.10.2011 і дотепер).

Колектив кафедри менеджменту ЗЕД

Колектив кафедри менеджменту ЗЕД

Дисципліни

Для забезпечення фахової підготовки за різними спеціальностями (Менеджмент ЗЕД, Облік і аудит, Фінанси та кредит, Економіка підприємств, Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва та інших) на кафедрі викладається біля 30 дисциплін:

 • вступ до фаху;
 • глобальна економіка;
 • державне регулювання ЗЕД;
 • документарне забезпечення ЗЕД;
 • ЗЕД підприємства;
 • інтеграційна економіка;
 • кон’юнктура світових товарних ринків;
 • менеджмент ЗЕД;
 • менеджмент міжнародного туризму;
 • митна справа;
 • міжнародна економіка;
 • міжнародний бізнес;
 • міжнародний менеджмент;
 • міжнародні економічні відносини та основи ЗЕД;
 • міжнародні економічні відносини;
 • міжнародні організації;
 • міжнародні транспортні перевезення;
 • організація праці менеджера ЗЕД;
 • світове сільське господарство та ЗЕД;
 • світове сільське господарство;
 • стратегічний менеджмент ЗЕД;
 • управління контрактною діяльністю у ЗЕД;
 • управління міжнародними проектами;
 • управління міжнародними ризиками;
 • управління операціями з експорту-імпорту;
 • управління якістю.