Logotype

КАФЕДРА
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 

Завідувач кафедри – Зінчук Т.О., доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Заступник завідувача з навчально-методичної роботи – Прокопчук О.А., кандидат економічних наук, доцент

Заступник завідувача з наукової роботи – Куцмус Н.М., доктор економічних наук, професор


Історія кафедри:

Кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції (до 15.09.2017 р. – кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності) пройшла тривалий час становлення й розвитку та є однією із найстаріших кафедр Поліського національного університету. Початок формування кафедри було покладено у 1994 р. у зв’язку з відкриттям спец. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. З того часу декілька разів змінювалася назва кафедри:

 • менеджменту і агробізнесу (1994 р.);
 • зовнішньоекономічної діяльності підприємств (1996 р.);
 • менеджменту зовнішньоекономічної діяльності (2012 р.);
 • міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції (2017 р. – дотепер).

Керівництво кафедри здійснювали д.е.н., проф. Зіновчук В.В. (13.04.1994 р.- 30.08.1994 р.; 2004-2011 рр.) та д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Зінчук Т.О. (1994-2004 рр.; з 20.10.2011 й дотепер).

З 2017 р. кафедра розпочала підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спец. 292 “Міжнародні економічні відносини” галузі знань 29 “Міжнародні відносини” та з 2020 р. здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спец. 073 “Менеджмент” ОПП “Міжнародний менеджмент”. Кафедра має статус випускової.

Колектив кафедри Міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції

Колектив кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції


МІСІЯ КАФЕДРИ: гарантування необхідного рівня професійних компетенцій здобувачів вищої освіти в сфері міжнародних економічних відносин та міжнародного менеджменту на макро-та макрорівні відповідно до світових та європейських стандартів.


ВІЗІЯ:

Кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції

 • забезпечує якісне викладання дисциплін на бакалаврському і магістерському рівнях денної та заочної форми навчання;
 • впроваджує в освітній процес модульну систему оцінки знань, комплексне методичне забезпечення роботи студентів, дистанційні форми навчання у формі он-лайн занять;
 • спрямовує науково-дослідну діяльність на дослідження актуальних тенденцій глобалізації економіки та світового господарства, проблем євроінтеграційних процесів, сучасних механізмів і інструментів міжнародного менеджменту;
 • посилює прикладну спрямованість освітнього процесу; широко використовує активні та інтерактивні методи навчання, ділові ігри, тестування, круглі столи, конференції, засідання наукових гуртків, он-лайн навчання;
 • проводить підготовку аспірантів і докторантів;
 • активно співробітничає з Міністерством закордонних справ, Представництвом Європейського Центру ЄС в Україні, закордонними навчальними та науковими закладами Німеччини (Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO), Польщі (Академія Фінансів і Бізнесу VISTULA), Литви (Університет ім. Вітаутаса Великого), США (Університет Пенсільванії), Норвегії (Інститут Яна-Урбана Сандала, Фінстадйордет) та іншими;
 • сприяє формуванню аналітичних, дослідницьких та лідерських якостей майбутніх економістів – міжнародників та менеджерів міжнародного рівня в умовах високої конкуренції та мінливого економічного середовища.

НАПРЯМИ НАУКОВО-ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Інклюзивна модель сталого розвитку сільських громад в умовах євроінтеграційної перспективи (номер державної реєстрації 0117U002519), 2016-2019 рр.

Соціально-економічні пріоритети сільського розвитку в умовах глобалізації економіки та євроінтеграційних перспектив України (номер державної реєстрації 0115U007088), 2015-2019 рр.

Інноваційна модель зовнішньоекономічної політики в умовах кризи глобалізації (номер державної реєстрації 0120U101915), 2020-2024 рр.

Проєкт Erasmus + Jean Monnet Module “EU Agricultural Policy” (574608-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMOMODULE), 2016-2019 рр.


НАУКОВІ ШКОЛИ:

Сільська економіка в умовах європейської інтеграції та глобалізації, науковий керівник, д.е.н., професор Т.О. Зінчук


НАУКОВИЙ ГУРТОК:

“STUDENT SCIENCE CORPORATION” Керівник наукового гуртка – студент 3-го курсу, спец. МЕВ, Олександр Рожков
Ми в соц.мережі: facebook.com/groups/235077891578332/
Положення про студентський науковий гурток

Меморандуми про співпрацю

Меморандуми про співпрацю

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОПП "Міжнародні економічні відносини":

Освітня програма 2020

Освітня програма 2021 

Каталог вибіркових дисциплін

Експлікаційні форми

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОПП "Міжнародний менеджмент":

Освітня програма 2020 

Освітня програма 2021 

Каталог вибіркових дисциплін

Експлікаційні форми

Опитування здобувачів вищої освіти:

Запропоновані питання анкети:

https://docs.google.com/forms/d/1LkQ4AZwE3NI3gRfIAhcwuRch7oBNSqlX-S37n4r0DYg/edit

https://docs.google.com/forms/d/17_trb_4afJtZYpdULTjGnyr_nILNTX8T-OT_YiP1-fk/edit

https://docs.google.com/forms/d/1NVLNps0y_bdcuoWZMl24egSUnYtQLNmF71mMG3KoU8Y/edit

Результати:

ЗВІТ за результ. опит. щодо форм контрольних заходів

ЗВІТ за результ. опитування щодо змісту ОПП

ЗВІТ за результатами опит. внутр. забезпечення якості осв. процесу

Силабуси:

Силабуси обов'язкових освітніх компонент

Силабуси вибіркових освітніх компонент