Посада

Доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 2003 р. закінчила з відзнакою Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У 2003–2006 рр. – аспірант з відривом від виробництва в цьому ж навчальному закладі. Докторант у Житомирському національному агроекологічному університеті.  

Тема дисертації та рік захисту

В 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування експортного потенціалу молокопродуктового підкомплексу АПК» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Маркетингові дослідження підприємств аграрного сектора економіки

 

Загальна кількість публікацій

Автор понад 50 науково-методичних праць

Основні наукові та методичні праці: