Посада

Доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1980 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства». В 1982 році вступив до аспірантури Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. А.Г. Шліхтера з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 1986 році захистив дисертацію на тему «Підвищення ефективності праці в спеціалізованих хмелерадгоспах Української РСР» на засіданні спеціалізованої вченої ради Львівського сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Економіка, планування і організація управління сільським господарством» і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Маркетинговий консалтинг, бенчмаркинг, брендинг.

Загальна кількість публікацій

Співавтор методичних рекомендацій з проведення практичних занять, написання курсової роботи, виконання самостійної роботи та написання дипломних робіт з дисципліни «Маркетинг»»; методичних рекомендацій з вирішення прак-тичних задач з «Маркетингу»; методичних рекомендацій по організації традиційних і ігрових форм і методів навчання (ОДІ з СМД методологією); маркетинг-тренінгу «Збутова політика підприємства: як завоювати ринки та платоспроможних покупців»; методичних матеріалів учбового курсу-тренінгу «Основи бізнесу і навички ділового спілкування по спеціалізації маркетинг і продажі; методичних матеріалів з навчальної дисципліни «Митний тариф».

Основні наукові та методичні праці: