Посада

Доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2006 р. закінчила Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» (м. Житомир) за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2006–2009 рр. – аспірант з відривом від виробництва в Житомирському національному агроекологічному університеті.

Присвоєно вчене звання доцента по кафедрі маркетингу (диплом 12 ДЦ №042032 від 28.04.2015 р.).

Тема дисертації та рік захисту

В 2010 р. захистила дисертацію на тему «Організаційно-економічні основи функціонування агрохімічного сервісу» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економної діяльності) і отримала наукову ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Розвиток сільської економіки в умовах євроінтеграційної перспективи, маркетинг сільських територій.

Загальна кількість публікацій

Автор та співавтор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, з яких 1 монографія (у співавторстві); 17 навчально-методичних праць, у  т. ч. 1 практичний посібник; 62 наукові статті та тези доповідей на конференціях різних рівнів.

Основні наукові та методичні праці: