Посада

Доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2006 р. закінчила Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» (м. Житомир) за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2006–2009 рр. – аспірант з відривом від виробництва в Житомирському національному агроекологічному університеті.

Тема дисертації та рік захисту

В 2010 р. захистила дисертацію на тему «Організаційно-економічні основи функціонування агрохімічного сервісу» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економної діяльності) і отримала наукову ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Розвиток сільської економіки в умовах євроінтеграційної перспективи

Загальна кількість публікацій

Автор конспектів лекцій з таких дисциплін: «Логістика», «Міжнародна логістика», «Кооперація в АПК».

Основні наукові та методичні праці: