Посада

Доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 2002 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». В 2005 році вступила до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2008 році захистила дисертацію на тему «Диверсифікація діяльності підприємств аграрного сервісу» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Товарна політика аграрних підприємств

Загальна кількість публікацій

Курс лекцій з дисциплін “Товарна політика підприємств”, “Міжнародний маркетинг”, “Маркетинг”

Основні наукові та методичні праці: