Посада

Доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Докторантура, спеціальність «Економіка та управління національним господарством», 2010–2013

Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

Тема дослідження: «Стратегічні імперативи товарної політики аграрних підприємств: теорія, методологія, практика»

  • Аспірантура, спеціальність «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», 2006–2008

Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

Тема дослідження: «Диверсифікація діяльності підприємств аграрного сервісу»

  • Програма підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» , спеціальність «Облік і аудит», 2001–2002

ДВНЗ «Державний агроекологічний університет України», Житомир, Україна

  • Програма підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» , спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання», 1991–1995

Житомирський державний педагогічний інститут, Житомир, Україна

Тема дисертації та рік захисту

В 2008 році захистила дисертацію на тему «Диверсифікація діяльності підприємств аграрного сервісу» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Товарна політика аграрних підприємств. Маркетинг освітніх послуг

Основні наукові та методичні праці: