Посада

Доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 2002 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У 2002-2006 рр. аспірант з відривом від виробництва в Державного агроекологічного університету

Тема дисертації та рік захисту

В 2006 році захистила дисертацію на тему «Становлення і розвиток підприємництва в аграрному секторі регіону» на засіданні спеціалізованої вченої ради Державного агроекологічного університету за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Кооперативвний маркетинг в агробізнесі, сільськогосподарська кооперація.

Загальна кількість публікацій

Маркетинг: [навчальний посібник] / О.М. Буднік // Житомир: Житомирський національний агроекологічний університет, 2012. – 228 с. (автор)

Комплексна програма розвитку сільського господарства Житомирської області у 2009-2010 роках та на період до 2015 року / Дейсан М. М., Дідківський М.П., Данкевич Є.М.  та інші // Центр наукового забезпечення АПВ Житомирської області. – Житомир: «Рута», 2009. – 304 с. (співавтор)

Автор конспекту лекцій з «Маркетингу».

Співавтор методичних рекомендацій з проведення практичних занять, написання курсової роботи та виконання самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг».

Основні наукові та методичні праці: