Посада

Доцент кафедри маркетингу

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2002 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

З 2002 р. працює в університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

З 2011 р. по теперішній час працює доцентом кафедри маркетингу.

Тема дисертації та рік захисту

У 2002–2006 рр. аспірант з відривом від виробництва  Державного агроекологічного університету. В 2006 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Становлення і розвиток підприємництва в аграрному секторі регіону» за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.

Сфера наукових інтересів

Кооперативний маркетинг, підприємництво в агробізнесі, маркетингова діяльність підприємств, сільськогосподарська кооперація.

Загальна кількість публікацій

Співавтор методичних рекомендацій з проведення практичних занять, написання курсової роботи та виконання самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг».

Основні наукові та методичні праці: