Кафедра маркетингу забезпечує викладання дисциплін маркетингового циклу при підготовці студентів ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр», а також здійснює наукове керівництво аспірантами і докторантами за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» і 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Колектив кафедри спрямовує свої зусилля на фундаментальну теоретичну підготовку студентів, магістрантів, аспірантів, а також формування у них практичних знань і навичок з маркетингової діяльності, уміння застосовувати сучасні прийоми і методи наукових досліджень, які відповідають вимогам сьогодення. З метою надання висококваліфікованої освіти викладачі кафедри використовують інноваційні методи навчання, які дають можливість синтезувати принципи науковості та доступності навчання та активізувати навчально-пізнавальну діяльність студентів.  Студенти працюють над проектами, в яких поєднано можливість активного навчання, самостійної роботи і контролю знань, що розвиває в них критичне та аналітичне мислення, а також комунікативні здібності.

Колектив кафедри маркетингу

Колектив кафедри маркетингу

Історія кафедри

Кафедра створена у 2011 році. Кафедру очолює Зіновчук Віталій Володимирович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, почесний працівник системи продуктивності АПК України (ІІ і ІІІ ступенів).

Дисципліни

Кафедра забезпечує навчання студентів з таких дисциплін: маркетинг, міжнародний маркетинг, міжнародна логістика, стратегічний маркетинг, маркетингова діяльність підприємства, методологія і організація наукових досліджень, реклама та зв’язки з громадськістю, логістика, кооперація в АПК, сільськогосподарська кооперація, світове сільське господарство та ЗЕД, стандартизація та сертифікація.

У складі кафедри працюють:

Зіновчук Віталій Володимирович, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, почесний працівник системи продуктивності АПК України (ІІ і ІІІ ступенів)

Циганок В.М. – кандидат економічних наук, доцент;

Буднік О. М. – кандидат економічних наук, доцент;

Степаненко Н.І. – кандидат економічних наук, доцент;

Волкова І.М. – кандидат економічних наук, доцент;

Власенко О.П. – кандидат економічних наук, доцент;

Тарасович Л.В. – кандидат економічних наук, доцент;

Кравчук І.А. – кандидат економічних наук, старший викладач;

Яцкова А.Д. – кандидат економічних наук, асистент;

Брушук С.В. – ст. лаборант;

Тузюк О.В. – ст. лаборант.