Посада

Доцент кафедри економіки і підприємництва

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

В 2005 р. закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» ОКР «Спеціаліст». У 2006 р. закінчила Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» за спеціальністю «Менеджмент організацій» ОКР «Магістр». У 2008-2011 рр. аспірант з відривом від виробництва в Житомирському національному агроекологічному університеті.

Тема дисертації та рік захисту

В 2012 р. захистила дисертацію на тему «Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського агроекологічного університету за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів
 • Біоекономічні пріоритети розвитку аграрних підприємств.
 • Формування економічної безпеки в умовах глобалізаційних викликів.
Загальна кількість публікацій

Опубліковано більше 75 науково-методичних праць, у т.ч. 2 монографії у співавторстві та 3 праці науковометричних баз Scopus та Web of Science.

Основні наукові та методичні праці:
 • Tarasovych L. V., Yaremova M. I., Slobodyanyk A. M. The Development of the Rural Economy: Convergence to European Modernity. Науковий вісник Полісся. 2018. Т. 1, 2 (14). С. 117–123.
 • Ткачук В. І., Яремова М. І., Кравчук Н. І. Біоекономіка: теоретико-прикладний концепт. Вісник Житомир. нац. агроекол. ун-ту. 2017. № 1, т. 2. С. 3–9.
 • Tkachuk V., Yaremova M., Tarasovych L. Рroviding the food security of Ukraine. Сучасні питання економіки і права: зб. наук. пр. Сер.: екон. науки. Вип. 1–2 (5, 6). С. 173–178.
 • Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів: монографія / Зінчук Т.О., Усюк Т.В., Данкевич В.Є., Яремова М.І. та ін.; за ред. д.е.н., проф. Т.О. Зінчук, к.е.н. Н. М. Куцмус. Київ. 2017. 352 с.
 • Kravchuk N., Tarasovych L., Yaremova M. Development of the socially-oriented economy in Ukraine: prerequisites and strategic forecasting. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. № 3. No. 2. P. 66–72.
 • Яремова М. І. Оптимізація рівня економічної безпеки підприємства / М. І. Яремова. – Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №2(176). – С. 475–480.
 • Yaremova M. The economic safety of Ukrainian farms / M.Yaremova, L.Tarasovych // Proceedings of the XVII International Academic Congress “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization” (Japan, Tokyo, 25-27 January 2016). Volume II. “Tokyo University Press”, 2016. – P. 233–237.
 • Yaremova M. Current level of regional competitiveness / N. Kravchuk, Yaremova // International Scientific – Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of Eurupean Integration: Conference Proceeding, May 27, 2016, Kaunas: Baltija Publishing. – P. 208–211.
 • Яремова М. І. Виробництво органічної продукції як пріоритетний напрям розвитку сільського господарства / В. І. Ткачук, М. І. Яремова // Органічне виробництво і продовольча безпека : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 12-13 травня 2016 р.). – Житомир : Видавець О. О. Євенюк, 2016. – С. 385– 390.
 • Яремова М. І. Забезпечення конкурентоспроможності: регіональний аспект / Н. І. Кравчук, М. І. Яремова. – Вісник Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2015. – № 2(51), Т. 2.
 • Яремова М. І. Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств : монографія / В. І. Ткачук, О. А. Прокопчук, М. І. Яремова. – Житомир : Вид-во «Волинь», 2013. – 276 с.
 • Яремова М. І. Обслуговуюча кооперація як напрям зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств / Л. В. Тарасович, М. І. Яремова. – Вісник Житомир. нац. агроекол. ун-ту. – 2012. – № 1(30). – С. 63–72.
 • Яремова М. І. Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств / В. І. Ткачук, М. І. Яремова. – Інноваційна економіка. – 2012. – № 12(38). – С. 280–283.