Ткачук Василь Іванович
доктор економічних наук, професор
Дата і місце народження

15 січня 1957 р. в селі Мала П’ятигірка Андрушівського району Житомирської області

Коротка біографія

У 1976 році закінчив Верхівнянський сільськогосподарський технікум за спеціальністю «Захист рослин».

У 1984 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут зі спеціальності «Агрономія». Працював на посадах: заступника голови колгоспу по кормовиробництву, головою Виконкому Селецької сільської Ради Черняхівського району, Житомирської області. З 1986 р. по 1995 р. працював головою правління КСП ім. Ватутіна цього ж району. У 1995-1997 рр. працював заступником директора Черняхівського комбінату хлібопродуктів.

В 1997 році, після закінчення аспірантури, перейшов на науково-педагогічну роботу в державну агроекологічну академію, нині Житомирський національний агроекологічний університет. Науковий ступінь кандидата економічних наук, за рішенням спеціалізованої вченої ради Національного університету ім. Тараса Шевченка, було присуджено у 1998 р., після захисту дисертації на тему: «Вдосконалення організаційно-економічних важелів реформування сільськогосподарських підприємств». Вчене звання доцента кафедри економіки аграрних підприємств було присвоєно у 2003 р. З 1999 р. по 2011 р. працював деканом факультету аграрного менеджменту ЖНАЕУ.

У 2012 р. у спеціалізованій раді Львівського національного аграрного університету захистив докторську дисертацію на тему: «Диверсифікація діяльності аграрних підприємств: теорія, методологія, практика». Науковий ступінь доктора економічних наук отримав у 2012 р. зі спеціальності економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У червні 2014 р. Ткачуку В.І. було присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємства.

Сфера наукових інтересів
 • розвиток сільських територій;
 • еколого - безпечне виробництво сільськогосподарської продукції;
 • забезпечення диверсифікації діяльності аграрних підприємств.
Загальна кількість публікацій

Має 105 науково-методичних праць.

Основні наукові та методичні праці:
 • Ткачук В.І. Мотиваційні засади диверсифікації діяльності аграрних підприємств/ В.І. Ткачук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1 (21), том 3. – С. 263 – 270 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Формування регіонального кластера в галузі хмелярства / В.І. Ткачук // Науковий журнал Львівського національного аграрного університету «Аграрна економіка». – 2013. – №1-2, т.6. – С.75 – 80 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Теоретичні та методичні основи формування регіонального кластера в галузі хмелярства / В.І. Ткачук // Науковий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету». – Випуск 4 (55). – 2013 – С. 35-39 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Інновації як фактор підвищення ефективності виробництва зерна / В.І. Ткачук // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – [Електронний ресурс] Режим доступу до журналу: http: economy.nayka.com.ua (електронне фахове видання).
 • Ткачук В.І. Технологія як механізм забезпечення ефективності вирощування зернових культур / В.І. Ткачук // [Електронний ресурс] Вісник ХНАУ, Сер. «Економічні науки». – 2013. – № 8. – С. 84-91 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Соціальний вектор розвитку диверсифікаційних процесів в аграрних підприємствах / В.І. Ткачук // Науковий журнал Львівського національного аграрного університету «Аграрна економіка». – 2014. – № 1-2, т. 7. – С. 79-87 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Теоретичні засади економічного механізму аграрних підприємств / В.І. Ткачук // Вісник ХНАУ, Сер. «Економічні науки» Х., ХНАУ, 2015. – 12. – С.84-91 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Організаційно-економічний механізм у сільськогосподарських підприємствах та його моделювання / В.І.Ткачук // Агросвіт. – 2015.–№ 23 – С.17-21 режим доступу до журналу www.economy.nayka. com.ua. (електронне фахове видання).
 • Ткачук В.І. Ефективність виробництва органічної продукції у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / В.І.Ткачук // Ефективна економіка. – 2015.–№ 11 – режим доступу до журналу www.economy.nayka. com.ua (електронне фахове видання).
 • Ткачук В. І. Енергозбереження як стратегічна альтернатива підвищення конкурентоспроможності суб’єктів аграрного підприємництва / В. І. Ткачук, Н. І. Кравчук, О. С. Кільніцька, К. В. Шевчук // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №160(7-8) – C. 71-76. – режим доступу: http://soskin.info/ea/2016/160-7-8/201617.html (електронне фахове видання).
 • Ткачук В.І.Галузева структура сільськогосподарських підприємств в контексті інтеграції України в Європейський Союз. В.І.Ткачук // Вісник ХНАУ, Сер. «Економічні науки» Х. ХНАУ, 2016.- 1. – С.46-57 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Формування регіонального кластера в галузі хмелярства / В.І. Ткачук // Науковий журнал Львівського національного аграрного університету «Аграрна економіка». – 2013. – №1-2, т.6. – С.75– 80 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Теоретичні та методичні основи формування регіонального кластера в галузі хмелярства / В.І. Ткачук // Науковий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету». – Випуск 4 (55). – 2013 – С. 35–39 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Інновації як фактор підвищення ефективності виробництва зерна / В.І. Ткачук // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – [Електронний ресурс] Режим доступу до журналу: http: nayka.com.ua(електронне фахове видання).
 • Ткачук В.І. Технологія як механізм забезпечення ефективності вирощування зернових культур / В.І. Ткачук // [Електронний ресурс] Вісник ХНАУ, Сер. «Економічні науки». – 2013. – № 8. – С. 84–91(фахове видання).
 • Ткачук В.І. Соціальний вектор розвитку диверсифікаційних процесів в аграрних підприємствах / В.І. Ткачук // Науковий журнал Львівського національного аграрного університету «Аграрна економіка». – 2014. – № 1–2, т. 7. – С. 79–87 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Теоретичні засади економічного механізму аграрних підприємств / В.І. Ткачук // Вісник ХНАУ, Сер. «Економічні науки» Х., ХНАУ, 2015. – 12. – С.84–91 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Організаційно-економічний механізм у сільськогосподарських підприємствах та його моделювання / В.І.Ткачук // Агросвіт. – 2015.–№ 23 – С.17–21 режим доступу до журналу economy.nayka. com.ua. (електронне фахове видання).
 • Ткачук В.І. Ефективність виробництва органічної продукції у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / В.І.Ткачук // Ефективна економіка. – 2015.–№ 11 – режим доступу до журналу economy.nayka. com.ua (електронне фахове видання).
 • Ткачук В. І. Енергозбереження як стратегічна альтернатива підвищення конкурентоспроможності суб’єктів аграрного підприємництва / В. І. Ткачук, Н. І. Кравчук, О. С. Кільніцька, К. В. Шевчук // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №160(7-8) – C. 71–76. – режим доступу: http://soskin.info/ea/2016/160-7-8/201617.html(електронне фахове видання).
 • Ткачук В.І. Галузева структура сільськогосподарських підприємств в контексті інтеграції України в Європейський Союз. В.І.Ткачук // Вісник ХНАУ, Сер. «Економічні науки» Х. ХНАУ, 2016. – 1. – С.46–57 (фахове видання).
 • В.І.Ткачук. Формування та розвиток сучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях: Мат. всеукр. наук. практ. конф. (м. Житомир.18 травня 2017р) - Житомир, ЖНАЕУ, 2017. – 220с.
 • В.І.Ткачук. // Забезпечення продовольчої безпеки України / Ткачук В.І., Яремова М.І., Тарасович  Л.В. Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – К.: КиМУ, 2017. - Випуск 1 – 2(5,6). 267 с.
 • Ткачук В.І., Яремова М. І. Економічна безпека сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. № 6. – URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7100 (дата звернення: 01.07.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.12
 • Tkachuk V., Yaremova M., Tarasovych L., Kozlovskyi V., Piliavoz T. Economic Strategy of the Development of Renewable Energy in Rural Areas of Ukraine. Montenegrin journal of Economics. 2019. Vol.15, No3. P. 71–82. (Scopus).
 • Ткачук В. І., Внутрішні чинники дивесифікації сільськогосподарських підприємств / Ткачук В.І. // Вісник КІБІТ, № 2 (40) 2019
 • Ткачук В.І. Сутність та передумови розвитку господарств населення. Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти реалії та європейські перспективи для України: монографія / за ред. проф. Т. О. Зінчук. – Київ: «Центр учбової літератури», 2019. – 352 с.
 • Ткачук В.І. // Соціально-економічні детермінанти продовольчої незахищеності населення / В.І. Ткачук, Н.І. Кравчук, О.С.Кільніцька. Проблеми економіки № 3 (41), 2019.
 • Tkachuk V. I., Zinovchuk V. V., Tarasovych L. V., Yaremova M. I. Digital Marketing in Promoting Bioeconomy in Ukraine.International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019, Volume 8, Issue 3C. P. 45–50. DOI:10.35940/ijrte.C1008.1183C19 (SCOPUS).
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.