Ткачук Василь Іванович
доктор економічних наук, професор
Дата і місце народження

15 січня 1957 р. в селі Мала П’ятигірка Андрушівського району Житомирської області

Коротка біографія

У 1976 році закінчив Верхівнянський сільськогосподарський технікум за спеціальністю «Захист рослин».

У 1984 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут зі спеціальності «Агрономія». Працював на посадах: заступника голови колгоспу по кормовиробництву, головою Виконкому Селецької сільської Ради Черняхівського району, Житомирської області. З 1986 р. по 1995 р. працював головою правління КСП ім. Ватутіна цього ж району. У 1995-1997 рр. працював заступником директора Черняхівського комбінату хлібопродуктів.

В 1997 році, після закінчення аспірантури, перейшов на науково-педагогічну роботу в державну агроекологічну академію, нині Житомирський національний агроекологічний університет. Науковий ступінь кандидата економічних наук, за рішенням спеціалізованої вченої ради Національного університету ім. Тараса Шевченка, було присуджено у 1998 р., після захисту дисертації на тему: «Вдосконалення організаційно-економічних важелів реформування сільськогосподарських підприємств». Вчене звання доцента кафедри економіки аграрних підприємств було присвоєно у 2003 р. З 1999 р. по 2011 р. працював деканом факультету аграрного менеджменту ЖНАЕУ.

У 2012 р. у спеціалізованій раді Львівського національного аграрного університету захистив докторську дисертацію на тему: «Диверсифікація діяльності аграрних підприємств: теорія, методологія, практика». Науковий ступінь доктора економічних наук отримав у 2012 р. зі спеціальності економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У червні 2014 р. Ткачуку В.І. було присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємства.

Сфера наукових інтересів
 • розвиток сільських територій;
 • еколого - безпечне виробництво сільськогосподарської продукції;
 • забезпечення диверсифікації діяльності аграрних підприємств.
Загальна кількість публікацій

Має 96 науково-методичних праць.

Основні наукові та методичні праці:
 • Агротуристична модель диверсифікації сільської економіки: європейський підхід / В.І.Ткачук // Агроінком. – 2010. – № 7-9. – С. 14-17 (фахове видання).
 • Диверсифікація як стратегія сільськогосподарських підприємств. / В.І.Ткачук // Вісник Львівського національного аграрного університету: Економіка АПК. – 2008. – № 17(2). – С. 24-30 (фахове видання).
 • Теоретично-методологічні засади диверсифікації сільської економіки в контексті європейського досвіду / Зінчук Т.О. // Економіка АПК. – 2011. – №1. – С. 27-34 (фахове видання).
 • Зелений туризм як форма диверсифікації та розвитку сільськогосподарського виробництва / В.І.Ткачук // Науково-практичний збірник НДІ «Украгропромпродуктивність» «Продуктивність агропромислового виробництва». – № 17. – 2011. – С. 75-79 (фахове видання).
 • Інституційне забезпечення туризму як форми диверсифікації сільськогосподарського виробництва / В.І.Ткачук // Аграрна економіка. Науковий журнал Львівського національного аграрного університету. – 2010. – № 1-2, т. 3. – С. 83-87 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Конкурентні переваги багатовидової діяльності фермерських господарств ЄС / В.І.Ткачук // Вісник ЖНАЕУ. – 2010. –№ 2 (27), т. 2. – С. 148-159 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Формування та реалізація стратегії диверсифікації аграрних підприємств / В.І. Ткачук // Вісник аграрної науки Причорномор’я: науково-теоретичний фаховий журнал / В.С. Шебанін (гол.ред.) та ін. –Миколаїв, 2011.– Вип. 1(58). – С. 57-62 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Методологія диверсифікації діяльності аграрних підприємств / В.І. Ткачук // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Інноваційна економіка. – 2011. – 4’2011(23). – С. 82-88 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Диверсифікація сільської економіки як напрям регіональної політики ЄС / В.І. Ткачук // Науково-практичний журнал. Регіональна економіка. – 2011. – № 3 – С. 149-159 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств як передумова розвитку диверсифікації / Кільніцька О.С. // Аграрна економіка. – 2011. – № 1-4, т. 4. – С. 155-160 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Роль кооперації у реалізації диверсифікаційних намірів сільськогоспо¬дарських товаровиробників / В.І. Ткачук, В.В.Зіновчук // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2011. – № 2. (29).¬ – С. 131-139 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Механізм управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств / В.І. Ткачук, М.І Яремова // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2011. – № 2 (29), т. 2. – С. 252-261 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств / В.І. Ткачук, М.І Яремова // Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка. –2012. – 12’2012(38). – С. 280-283 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Ефективність використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств в умовах диверсифікації / В.І. Ткачук, О.С. Кільніцька // Економічний форум. – 2012. – № 1. – С. 264-270 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Мотиваційні засади диверсифікації діяльності аграрних підприємств/ В.І. Ткачук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2013. – № 1 (21), том 3. – С. 263 – 270 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Формування регіонального кластера в галузі хмелярства / В.І. Ткачук // Науковий журнал Львівського національного аграрного університету «Аграрна економіка». – 2013. – №1-2, т.6. – С.75 – 80 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Теоретичні та методичні основи формування регіонального кластера в галузі хмелярства / В.І. Ткачук // Науковий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету». – Випуск 4 (55). – 2013 – С. 35-39 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Інновації як фактор підвищення ефективності виробництва зерна / В.І. Ткачук // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – [Електронний ресурс] Режим доступу до журналу: http: economy.nayka.com.ua (електронне фахове видання).
 • Ткачук В.І. Технологія як механізм забезпечення ефективності вирощування зернових культур / В.І. Ткачук // [Електронний ресурс] Вісник ХНАУ, Сер. «Економічні науки». – 2013. – № 8. – С. 84-91 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Соціальний вектор розвитку диверсифікаційних процесів в аграрних підприємствах / В.І. Ткачук // Науковий журнал Львівського національного аграрного університету «Аграрна економіка». – 2014. – № 1-2, т. 7. – С. 79-87 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Теоретичні засади економічного механізму аграрних підприємств / В.І. Ткачук // Вісник ХНАУ, Сер. «Економічні науки» Х., ХНАУ, 2015. – 12. – С.84-91 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Організаційно-економічний механізм у сільськогосподарських підприємствах та його моделювання / В.І.Ткачук // Агросвіт. – 2015.–№ 23 – С.17-21 режим доступу до журналу www.economy.nayka. com.ua. (електронне фахове видання).
 • Ткачук В.І. Ефективність виробництва органічної продукції у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / В.І.Ткачук // Ефективна економіка. – 2015.–№ 11 – режим доступу до журналу www.economy.nayka. com.ua (електронне фахове видання).
 • Ткачук В. І. Енергозбереження як стратегічна альтернатива підвищення конкурентоспроможності суб’єктів аграрного підприємництва / В. І. Ткачук, Н. І. Кравчук, О. С. Кільніцька, К. В. Шевчук // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №160(7-8) – C. 71-76. – режим доступу: http://soskin.info/ea/2016/160-7-8/201617.html (електронне фахове видання).
 • Ткачук В.І.Галузева структура сільськогосподарських підприємств в контексті інтеграції України в Європейський Союз. В.І.Ткачук // Вісник ХНАУ, Сер. «Економічні науки» Х. ХНАУ, 2016.- 1. – С.46-57 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Формування регіонального кластера в галузі хмелярства / В.І. Ткачук // Науковий журнал Львівського національного аграрного університету «Аграрна економіка». – 2013. – №1-2, т.6. – С.75– 80 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Теоретичні та методичні основи формування регіонального кластера в галузі хмелярства / В.І. Ткачук // Науковий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету». – Випуск 4 (55). – 2013 – С. 35–39 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Інновації як фактор підвищення ефективності виробництва зерна / В.І. Ткачук // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – [Електронний ресурс] Режим доступу до журналу: http: nayka.com.ua (електронне фахове видання).
 • Ткачук В.І. Технологія як механізм забезпечення ефективності вирощування зернових культур / В.І. Ткачук // [Електронний ресурс] Вісник ХНАУ, Сер. «Економічні науки». – 2013. – № 8. – С. 84–91(фахове видання).
 • Ткачук В.І. Соціальний вектор розвитку диверсифікаційних процесів в аграрних підприємствах / В.І. Ткачук // Науковий журнал Львівського національного аграрного університету «Аграрна економіка». – 2014. – № 1–2, т. 7. – С. 79–87 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Теоретичні засади економічного механізму аграрних підприємств / В.І. Ткачук // Вісник ХНАУ, Сер. «Економічні науки» Х., ХНАУ, 2015. – 12. – С.84–91 (фахове видання).
 • Ткачук В.І. Організаційно-економічний механізм у сільськогосподарських підприємствах та його моделювання / В.І.Ткачук // Агросвіт. – 2015.–№ 23 – С.17–21 режим доступу до журналу economy.nayka. com.ua. (електронне фахове видання).
 • Ткачук В.І. Ефективність виробництва органічної продукції у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / В.І.Ткачук // Ефективна економіка. – 2015.–№ 11 – режим доступу до журналу economy.nayka. com.ua (електронне фахове видання).
 • Ткачук В. І. Енергозбереження як стратегічна альтернатива підвищення конкурентоспроможності суб’єктів аграрного підприємництва / В. І. Ткачук, Н. І. Кравчук, О. С. Кільніцька, К. В. Шевчук // Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – №160(7-8) – C. 71–76. – режим доступу: http://soskin.info/ea/2016/160-7-8/201617.html (електронне фахове видання).
 • Ткачук В.І. Галузева структура сільськогосподарських підприємств в контексті інтеграції України в Європейський Союз. В.І.Ткачук // Вісник ХНАУ, Сер. «Економічні науки» Х. ХНАУ, 2016. – 1. – С.46–57 (фахове видання).
 • В.І.Ткачук. Формування та розвиток сучасної моделі біоекономічної системи на сільських територіях: Мат. всеукр. наук. практ. конф. (м. Житомир.18 травня 2017р) - Житомир, ЖНАЕУ, 2017. – 220с.
 • В.І.Ткачук. // Забезпечення продовольчої безпеки України / Ткачук В.І., Яремова М.І., Тарасович  Л.В. Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. – К.: КиМУ, 2017. - Випуск 1 – 2(5,6). 267 с.
 • Ткачук В.І., Яремова М. І. Економічна безпека сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7100 (дата звернення: 01.07.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.12
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.