Кафедра економіки і підприємництва є однією з випускних кафедр ЖНАЕУ та структурною ланкою системи єдиної агроекологічної освіти в області та Північно-Західному регіоні України. Професорсько-викладацький склад кафедри спрямовує свою діяльність на підготовку фахівців з розв’язання актуальних економічних проблем за допомогою сучасних інформаційних систем, економічного аналізу та стратегічного розвитку, методів залучення капіталу, оптимізації його структури, проведення наукових досліджень.

Історія кафедри

Кафедра заснована 6 серпня 1999 року під назвою економіки АПК, керівником якої був доктор економічних наук, професор Ходаківський Є.І. З 2000 по 2013 роки завідувачем кафедри була заслужений економіст України к.е.н., проф. Павловська Л.Д. Згідно рішення, ухваленого в березні 2012 року Вченою радою університету, кафедра була перейменована в кафедру економіки підприємства. Нині кафедрою економіки і підприємництва завідує доктор економічних наук, професор, член Вченої ради ЖНАЕУ та Спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських робіт Ткачук Василь Іванович.

Колектив кафедри економіки і підприємництва ЖНАЕУ

Колектив кафедри економіки і підприємництва

Кафедра забезпечує підготовку фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» зі спеціальності 051 «Економіка».

ОПП Магістр 2020